Projektu nedēļa 2017./2018.m.g.

Projekts „Mēs Eiropā”

Mērķis: Veidot caurviju kompetences, attīstot izglītojamo sadarbības prasmes, individuālās spējas un talantus.

5 dienas mācību gadā . Organizē metodiskās komisijas.

Valodu un sociālo zinātņu mācību priekšmetu MK:

26.09 – Eiropas valodu diena

17.11-  Patriotisma diena

Sporta un mākslas mācību priekšmetu MK:

14.02 – Mīlestība mākslā

Matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmeti:

09.03.2018 –„Iekustini smadzenes”

30.04.2018 – „Ceļojums dabaszinību pasaulē” 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com