Rekvizīti, lai samaksātu par pusdienām

 

Norēķinu rekvizīti pārskaitījumam:
uzņēmums :SIA''BVR''
                   LV45402008033
                   a/s SEB banka 
                   LV47UNLA0050019817978
Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, veicot pārskaitījumu:
*bērna vārds un uzvārds
*klase, kurā mācās
*maksājuma periods (piemēram, no 4.09.18.-7.09.18.) vai norādot konkrētas dienas.
Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos un atgriešanos skolā, informējot klases audzinātāju!
Baiba Rošāne

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com