Novada pedagogi paaugstina profesionālo kvalifikāciju

Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu pirmsskolas un skolu pedagogi skolēnu brīvdienās paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju. 3. janvārī novada kultūras namā notika tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. Tika apskatītas sekojošas tēmas.

"POZITĪVA AUDZINĀŠANA- VEIKSMĪGAS PIEAUGUŠO UN BĒRNU SADARBĪBAS ATSLĒGA"

1. Bērnu nevēlamas uzvedības 4 neapzināti mērķi (uzmanība, cīņa par varu, atriebība, iemācīta bezpalīdzība).

2. Kā palīdzēt bērnam, kurš jūt dusmas un citas negatīvas emocijas. Bērnu agresivitāte.

3. Bērnu emocionālie tipi.

4. Pozitīvas audzināšanas 5 principi.

5. Pedagogu un vecāku veiksmīga saskarsme.

Pēc lekcijas pedagogi ierosināja turpināt sadarbību ar psiholoģi un uzaicināt uz tikšanos ar vecākiem kopsapulcē, kas notiks š.g. 21. februārī plkst.18.00 Jaunjelgavas vidusskolā. Aicināti visi Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu vecāki, skolotāji, interesenti.
Sīkāka informācija sekos.
                                                            Jaunjelgavas vidusskolas direktore Lauma Mīlīga

  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com