Es- putnu draugs

Jaunjelgavas vsk. 4.klases skolēni ar vecākiem un audzinātāja, sadarbībā ar Daugavpils 16.vsk. 5.klasi, piedalās Twining projektā „Es- putnu draugs”.

Projekta mērķis ir: Audzināt pozitīvu attieksmi pret dabu, komunikācijas un sadarbības prasmes, jaunas zināšanas par putniem tuvākajā apkārtnē.

Paredzamais rezultāts ir: Informatīva bilžu grāmata jaunāko klašu skolēniem par putniem Jaunjelgavā un Daugavpilī.

Lai projekts veiksmīgi uzsāktos, skolēniem bija tikšanās ar ornitologu Dmitriju Boiko, kurš informēja par svarīgāko putnu novērošanā, barošanā un informācijas apkopošanā. Daugavpils skolēni šo tikšanos vēroja tiešsaistē. Būtiski pieminēt, ka Jaunjelgavas 4.klases skolēni zina apmēram 70 putnu sugu nosaukumus, šīs zināšanas tika nodemonstrētas arī ornitologam.

Gaidot Ziemassvētkus, abu skolu skolēni sarūpēja roku darinātas dāvanas- eglīšu rotājumu putniņa izskatā, tās nosūtot sadarbības skolai!

Par projekta turpmāko gaitu informēsim!

                   

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com