Dežūrefektivitāte mūsu skolā

            2019.gada 30.janvārī Jaunjelgavas vidusskolā notika konference - kafejnīca „Dežūrefektivitāte mūsu skolā”, kuru organizēja skolotāju radošā apvienība „4 elementi” un kurā piedalījās 5.-11.kl. pārstāvji un skolas pašpārvalde.

Sākumā skolēni izteica savu viedokli par dežūrām skolā, vai tās ir nepieciešamas. Konferences dalībnieki apsprieda jautājumus par dežurantu pienākumiem, atšķirības zīmēm, dežūras vērtējumu un to, kā motivēt skolēnus dežurēt. Konferences gaitā dalībnieki secināja, ka skolēnu dežūras ir vajadzīgas, lai skolā valdītu kārtība un disciplīna un lai palīdzētu skolotājām. Tika ieteikts katrai klasei izveidot savas dežurantu atšķirības zīmes un dežūras vērtēt ar punktiem, kuri tiks ņemti vērā konkursā „Labākā klase”, kā arī katru nedēļu atzīmēt labākos dežurantus. Pasākuma beigās, baudot tēju un cepumus, skolēni atzina, ka šī konference bija noderīga, jo šobrīd dežūrsistēma skolā nav pietiekami efektīva, un izteica gandarījumu, ka tiek uzklausīts arī skolēnu viedoklis, jo tikai sadarbojoties var panākt labu rezultātu.

        

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com