Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

RĪKOJUMS

 Jaunjelgavā

 14.10.2020.                                                                                         Nr. 1-12/15                

 Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

 1. Stingri ievērot Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumos Nr.623 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos ierobežojumus, kā arī sekot līdzi šo noteikumu grozījumiem.

 2. Noteikumi nosaka no 17. oktobra papildu ierobežojumus :

  • interešu izglītībai

 Interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem grupās nenotiek. Var notikt tikai individuālas apmācības (mūzikas un mākslas skola).

  • sporta jomai

Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuvesTelpās treniņi var norisināties tikai individuāli.

Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

  • mācību procesa organizācijai skolā

Jaunāko klašu skolēni no 1.–6. klasei mācās skolā klātienē, ja skola nav pašvaldībā, kur noteikti īpaši ierobežojumi.

7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācās attālināti. 

3. Sabiedriskās vietās – no 14. oktobra jāvalkā sejas maska.

3.1.   Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. 

3.2. Maskas jāvelk veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu.

4. Rīkojums saistošs Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem.

5. Rīkojums stājas spēkā 14.10.2020. un ir spēkā līdz tā atcelšanai.

 

Direktore         (personisks paraksts)                           Lauma Mīlīga

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com