Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1.-12.klasēs Jaunjelgavas vidusskolā no 12.aprīļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1.aprīļa noteikumu Nr.191 Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.3 punktu 32.4 punktu un 32.5. punktu un Jaunjelgavas novada domes 08.04.2021 lēmumu "Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1.-12. klasēs, nosaku:

  • Turpināt klātienes mācības Jaunjelgavas vidusskolas 1.-4. klašu izglītojamajiem.
  • Ar 2021. gada 8. aprīli atsākt klātienes mācības 5., 6 klašu izglītojamiem.
  • Ar 2021. gada 12. aprīli atsākt klātienes mācības Jaunjelgavas vidusskolas 12. klases izglītojamajiem un rotācijas kārtībā 7.-9. klašu un 10.-11. klašu izglītojamajiem.

Direktore.

(Izraksts no rīkojuma Nr. 1.-12/9 no 8.04.2021)