Mācību grāmatu izsniegšana 2021./2022.m.g.

 

Datums

Klases

Izsniegšanas laiks

23.augusts

3., 4., 6., 7.

12.00 – 16.00

24.augusts

3., 4., 5., 6., 7.

12.00 – 16.00

25.augusts

5., 8., 9., 12.

12.00 – 16.00

26.augusts

8., 9.,10.,11., 12.

13.00 -  17.00

27.augusts

10., 11.

13.00 – 16.00

1., 2.klases skolēnu grāmatas saņem klašu audzinātājas.

 

Skolas bibliotekāre  Ilga Bruņeniece