Tiek izziņota pieteikšanās skolēnu vasaras darbam Jaunjelgavas pilsētā 2021. gada vasaras sezonai

Aicinām pieteikties Jaunjelgavas pilsētas skolēnus vecumā no 15 – 20 gadiem NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Pieteikumus sūtīt tikai elektroniski uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no 2021. gada 18. maija plkst. 9:00 – 18:00. Pieteikumus var iesūtīt aizpildot veidlapu (skatīt paraugu) vai pieteikumu rakstīt brīvā teksta formātā pievienojot:

 • vārdu, uzvārdu,
 • deklarēto dzīvesvietas adresi,
 • personas kodu,
 • telefona nr.
 • e-pasta adresi.

* Vakanču skaits ir ierobežots. Pieteikumi tiks izvērtēti rindas kārtībā, tādēļ aicinām pievērst uzmanību pieteikuma iesūtīšanas laikam (2021. gada 18. maijs no plkst. 9:00).

 

Iluta Groza, tel. 28302224

Iesnieguma paraugs:

Lepojamies!

Erudīcijas konkursi tiešsaistē ir populāri. Laikā, kad mācības skolās notiek attālināti, piedalīties tajos ir ļoti ērti, vajadzīga vien drosme un uzņēmība. Tās netrūkst 11. klases skolniecei Rebekai Kalnejai, kura šogad piedalījās TV konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”, pirmo reizi pārstāvot Jaunjelgavas vidusskolu šajā konkursā.

Rebeka: “Šī noteikti bija laba pieredze. Ieguvu jaunus draugus, pozitīvas emocijas ilgam laikam. Ja man kādreiz vēl būs iespēja, noteikti piedalīšos un aicinu arī citus uzdrīkstēties un pamēģināt!”

Arī 9. klases skolnieces Jūlija Straševska, Sindija Juškena un Ulrika Vectirāne atsaucās mākslas galerijas “Art Platz” un vēstures skolotāja Edgara Bērziņa aicinājumam 9.-12. klašu skolēniem individuāli vai ar ģimenēm piedalīties attālinātā erudīcijas konkursā “Es zinu visu!”. Ulrika divos pusfinālos iekļuva pirmajā trijniekā (2. un 3. vieta).

Ulrika: “Piedalīties šajā konkursā bija interesanti. Es guvu daudz jaunu zināšanu un pieredzi. Mamma bija mans atbalsts.”

Sindija: “Man šis erudīcijas konkurss likās ļoti interesants, es ļoti labi pavadīju laiku. Ieguvu daudz jaunu zināšanu par dažādām tēmām, piemēram, mākslu, vēsturi, ģeogrāfiju. Aizkadrā mani atbalstīja ģimene, kā arī palīdzēja ar atbildēm. Es esmu pateicīga par to, ka man bija iespēja piedalīties šajā konkursā.”

Lepojamies ar savām skolniecēm!

https://www.youtube.com/watch?v=c8NIRJ0rCJA 

Inese Mireka

Sveiciens Māmiņdienā!

Sveicam Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā!

Mācību procesa organizācija no 2021. gada 3. maija

Jaunjelgavā                      30.04.2021.               Nr.1.-12/12

 RĪKOJUMS

Par klātienes mācību procesa pārtraukšanu un attālinātā mācību procesa īstenošanu  1.-12.klasēs Jaunjelgavas vidusskolā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.7. punktu un Jaunjelgavas novada domes 29.04.2021. rīkojumu Nr.2.1.-22/21/26 “Par klātienes mācību procesa pārtraukšanu un attālināta mācību procesa īstenošanu 1.-12.klasē novada vispārējās izglītības iestādēs”:

 1. Pārtraukt ar 2021.gada 3.maiju klātienes mācību procesa īstenošanu, saskaņā ar to, ka Jaunjelgavas novads ir starp tiem novadiem, kuros epidemioloģiskie apstākļi nepieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē, pamatojoties uz kumulatīvo rādītāju-336, līdz rīkojuma par klātienes mācību procesa atjaunošanu Jaunjelgavas vidusskolas 1. -11. klašu izglītojamiem.
 2. Noteikt attālināta mācību procesa īstenošanu ar 2021.gada 3.maiju 1.-11.klasēs. Pamatojot ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”, pārcelt mācību dienu no pirmdienas, 3.maija uz sestdienu 8.maiju.
 3. Noteikt 12.klases izglītojamiem:
  1. 2021.gada 5. un 6.maijā mācību procesu attālināti pēc stundu saraksta;
  2. 2021.gada 7.un 8.maijā konsultācijas klātienē pēc sastādītā grafika eksāmenu priekšmetos;
  3. Visiem 12.klases izglītojamiem obligāti  7.maijā līdz plkst. 9.00 veikt  Covid-19  siekalu testu.
 4. Visiem pedagogiem un  tehniskajiem darbiniekiem 7.maijā līdz plkst 9.00 veikt Covid-19 siekalu testu.

 Rīkojums stājas spēkā 2021.gada 3.maijā.

 Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 8. aprīļa rīkojumu Nr.1.-12/9  “Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1. – 12. klasēs Jaunjelgavas vidusskolā “

 Direktore                                                     L.Mīlīga