Zinību diena

Mācību grāmatu saņemšana

Mācību grāmatas 2023./2024. m.g. var saņemt skolas bibliotēkā

28.-29. augustā no plkst. 12.00- 16.30.

Visa pasaule tavā priekšā..., nebaidies, uzdrīksties, smaidi...

Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim; vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi.

      M.Laukmane

Audzēkņu uzņemšana

Brīvdiena!

29.maijs pasludināts par svētku dienu! 9.klases eksāmens notiek. Pārējām klasēm mācības nenotiek!