Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1.-12.klasēs Jaunjelgavas vidusskolā no 12.aprīļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1.aprīļa noteikumu Nr.191 Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.3 punktu 32.4 punktu un 32.5. punktu un Jaunjelgavas novada domes 08.04.2021 lēmumu "Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1.-12. klasēs, nosaku:

  • Turpināt klātienes mācības Jaunjelgavas vidusskolas 1.-4. klašu izglītojamajiem.
  • Ar 2021. gada 8. aprīli atsākt klātienes mācības 5., 6 klašu izglītojamiem.
  • Ar 2021. gada 12. aprīli atsākt klātienes mācības Jaunjelgavas vidusskolas 12. klases izglītojamajiem un rotācijas kārtībā 7.-9. klašu un 10.-11. klašu izglītojamajiem.

Direktore.

(Izraksts no rīkojuma Nr. 1.-12/9 no 8.04.2021)

 

Mācību process 1.-4.kl. no 24.marta

Cien. Jaunjelgavas vidusskolas izglītojamo vecāki!

1.-4.klase 24. martā atsāk mācības klātienē.

Administrācija

Kas ir netiķete?

Netiķete ir uzvedības noteikumu kopums, ko cilvēki ievēro  online attiecībās.

Atskatoties uz 2020. gadu

Aizvadītais 2020.gads ir bijis sarežģīts, neierastu situāciju un smagu pārbaudījumu gads. Nemitīgo pārmaiņu virpulī tikām ierauti mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan visa sabiedrība kopumā. Bija jāpieņem kardināli jauni lēmumi vadoties pēc situācijas un jāmācās organizēt visu mūsu kopējo darbu attālināti. Tā bija jauna pieredze skolotājiem nodot zināšanas un vadīt mācību procesu klātneesot, skolēniem iemācīties sevi disciplinēt un būt atbildīgiem par sava darba rezultātiem, bet vecākiem sekot līdzi sava bērna dienas režīmam un viņa sasniegumiem. Ne velti skolas izvirzītās vērtības ir sadarbība, atbildība un radošums. Tās ir aktuālas, it īpaši šajā attālināta mācību procesa laikā.

Lasīt vairāk

7. klases darbi vizuālajā mākslā "Fantastiski tēli"

Lasīt vairāk