Sveiciens Māmiņdienā!

Sveicam Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā!

Mācību procesa organizācija no 2021. gada 3. maija

Jaunjelgavā                      30.04.2021.               Nr.1.-12/12

 RĪKOJUMS

Par klātienes mācību procesa pārtraukšanu un attālinātā mācību procesa īstenošanu  1.-12.klasēs Jaunjelgavas vidusskolā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.7. punktu un Jaunjelgavas novada domes 29.04.2021. rīkojumu Nr.2.1.-22/21/26 “Par klātienes mācību procesa pārtraukšanu un attālināta mācību procesa īstenošanu 1.-12.klasē novada vispārējās izglītības iestādēs”:

 1. Pārtraukt ar 2021.gada 3.maiju klātienes mācību procesa īstenošanu, saskaņā ar to, ka Jaunjelgavas novads ir starp tiem novadiem, kuros epidemioloģiskie apstākļi nepieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē, pamatojoties uz kumulatīvo rādītāju-336, līdz rīkojuma par klātienes mācību procesa atjaunošanu Jaunjelgavas vidusskolas 1. -11. klašu izglītojamiem.
 2. Noteikt attālināta mācību procesa īstenošanu ar 2021.gada 3.maiju 1.-11.klasēs. Pamatojot ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”, pārcelt mācību dienu no pirmdienas, 3.maija uz sestdienu 8.maiju.
 3. Noteikt 12.klases izglītojamiem:
  1. 2021.gada 5. un 6.maijā mācību procesu attālināti pēc stundu saraksta;
  2. 2021.gada 7.un 8.maijā konsultācijas klātienē pēc sastādītā grafika eksāmenu priekšmetos;
  3. Visiem 12.klases izglītojamiem obligāti  7.maijā līdz plkst. 9.00 veikt  Covid-19  siekalu testu.
 4. Visiem pedagogiem un  tehniskajiem darbiniekiem 7.maijā līdz plkst 9.00 veikt Covid-19 siekalu testu.

 Rīkojums stājas spēkā 2021.gada 3.maijā.

 Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 8. aprīļa rīkojumu Nr.1.-12/9  “Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1. – 12. klasēs Jaunjelgavas vidusskolā “

 Direktore                                                     L.Mīlīga

 

 

Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1.-12.klasēs Jaunjelgavas vidusskolā no 12.aprīļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1.aprīļa noteikumu Nr.191 Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.3 punktu 32.4 punktu un 32.5. punktu un Jaunjelgavas novada domes 08.04.2021 lēmumu "Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1.-12. klasēs, nosaku:

 • Turpināt klātienes mācības Jaunjelgavas vidusskolas 1.-4. klašu izglītojamajiem.
 • Ar 2021. gada 8. aprīli atsākt klātienes mācības 5., 6 klašu izglītojamiem.
 • Ar 2021. gada 12. aprīli atsākt klātienes mācības Jaunjelgavas vidusskolas 12. klases izglītojamajiem un rotācijas kārtībā 7.-9. klašu un 10.-11. klašu izglītojamajiem.

Direktore.

(Izraksts no rīkojuma Nr. 1.-12/9 no 8.04.2021)

 

Mācību process 1.-4.kl. no 24.marta

Cien. Jaunjelgavas vidusskolas izglītojamo vecāki!

1.-4.klase 24. martā atsāk mācības klātienē.

Administrācija