Lepojamies ar 2020. gada absolventiem!

Lepojamies ar 2020. gada absolventu labajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kas skolai ļauj ieņemt augstu vietu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā!

Kārtība, kādā notiks attālinātais mācību process 5. un 6.klasē no 2020.gada 7.-18. decembrim

Lasīt vairāk

Apsveicam!

Noslēdzies rakstniekam, filozofam Roberta Mūkam veltītais literāro darbu konkurss. 7.klases skolniekam Martinam Vilnim 3.vieta,  Renātei Onužānei (7.kl.) un Margitai Grubertei (8.kl.) atzinība.  Paldies par piedalīšanos arī Paulai Lejniecei un Kristiānai Kāpai!

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm

Jaunjelgavā

2020.gada 30.oktobrī            

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm  Jaunjelgavas vidusskolā

Izdota saskaņā ar Grozījumiem MK 2020.gada 9.jūnija noteikumos

 Nr. 360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ,

 MK noteikumi Nr. 647, 27.10.2020.

Lasīt vairāk