Lai atmiņu ugunskuri ir mūsu pateicība par BRĪVĪBU!

Pieminot 1991.gada Barikāžu laiku, tagad, pēc gadiem, vairāk spējam novērtēt, cik tas bija izšķirošs un nozīmīgs notikums mūsu valstij. Daudzi jaunjelgavieši ir piedalījušies 1991.gada notikumos, galvenokārt dežūrējot Rīgā pie televīzijas ēkas. Tas bija neziņas un nedrošības laiks visā Latvijā, tāpēc Barikāžu dienu Jaunjelgavas dalībnieku saraksti nav saglabājušies, atliek vienīgi balstīties uz cilvēku atmiņu. Skolotāja Ilga Bruņeniece ir savākusi atmiņu materiālus par barikāžu dalībniekiem no Jaunjelgavas iestādēm.

Lasīt vairāk

Par darba organizāciju no 4. janvāra

1. Pēc skolēnu ziemas brīvlaika, 2021.gada 4.janvārī, 7.-12.klašu skolēni atsāk mācības attālināti.
2. 1.-6.klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 8.janvārim, mācības atsāksies 11. janvārī.
3. Par turpmāko izglītības procesu un izglītības aktivitātēm, izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju valstī, valdība lems nākamajā nedēļā.

Info atrodama: https://www.visc.gov.lv/jaunums/nakamaja-nedela-attalinati-atsakas-macibas-vecako-klasu-skoleniem-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzekniem

Ģimeniskus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Lepojamies ar 2020. gada absolventiem!

Lepojamies ar 2020. gada absolventu labajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kas skolai ļauj ieņemt augstu vietu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā!

Kārtība, kādā notiks attālinātais mācību process 5. un 6.klasē no 2020.gada 7.-18. decembrim

Lasīt vairāk