Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un vecāki!

2019./2020.m.g. ir noslēdzies. Šis gads ir bijis bagāts ar dažādiem notikumiem un izmaiņām ikdienas dzīvē. Skolas darbs attālinātā mācību režīmā – tas bija jauns pieredzes stāsts, kurā mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan Jūs, vecāki, mācījāmies dzīvot un strādāt pilnīgi jaunos Covid-19 krīzes apstākļos. Šodien atskatoties uz paveikto vairāk kā divu mēnešu garumā, varam secināt, ka esam mācījušies plānot savu laiku, apgūt jaunas metodes un tehnoloģiskos risinājumus, strādāt patstāvīgi un radoši.

Paldies, vecāki, par jūsu pacietību, nenogurstošo garu un enerģiju, darbojoties kopā ar saviem bērniem. Paldies par kontroli un disciplīnu, par jūsu milzīgo ieguldījumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. Paldies par līdzās būšanu un atbalstu viens otram.

Paldies, skolēni, skolotāji – mēs visi kopā to paveicām!

Saulainu un interesantiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Uz tikšanos 1. septembrī!

Direktore Lauma Mīlīga

Kāds tu biji, 2019./20. mācību gads?

Atbildes uz šo šķietami vienkāršo jautājumu var ieraudzīt 1.-12.klašu veidotajās foto kolāžās un izlasīt aprakstos, dzejoļos, miniatūrās un esejās, ko skolēni veidoja gada noslēgumā, un ko pilnībā varēs izlasīt skolas gadagrāmatā.

Gads ir bijis raibs kā dzeņa vēders: ar mācībām, pasākumiem, konkursiem, ekskursijām, olimpiādēm, koncertlekcijām, sacensībām...Tiktāl viss, kā parasti. Bet tad dzīve visā pasaulē un arī Jaunjelgavā  apmeta kūleni. Bija jāpielāgojas ārkārtas situācijas noteikumiem un jāturpina mācības attālināti. Tas bija izaicinājums. Grūti, bet mēs tikām ar to galā, pateicoties radošumam, tehnoloģijām, savstarpējai iejūtībai un atbalstam.

Paldies skolēniem, ģimenēm, skolotājiem! Vēlam saulainu vasaru, veselību un spēku nākamajam mācību gadam!

Lasīt vairāk

Tevi aicina 10.klase 2020./2021.m.g.

Jau rīt sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens

7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties tiešsaistes testā Eiropas eksāmens. Eiropas eksāmena mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu.

Lasīt vairāk

Cienījamie skolotāji un skolēni,

Tuvojoties 4. maijam, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai, Valsts kanceleja aicina – veicināsim izpratni un stiprināsim zināšanas un cieņu par mūsu vēsturi visi kopā!

Lasīt vairāk