Mācāmies attālināti

Lai rosinātu skolēnus vairāk iziet laukā un pamanīt pavasarīgās pārmaiņas dabā,  5.-9. klasēm vizuālajā mākslā tika dots uzdevums savākt dabas materiālus, kurus varētu izmantot Lieldienu olu krāsošanā.

Lasīt vairāk

Par mācību procesa organizāciju attālināti

Cien. Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un vecāki!

Ar 23.martu beidzas skolēnu brīvlaiks un sākas pēdējais 2019./2020.m.g. ceturksnis, kas nesīs pārmaiņas mūsu ikdienas saskarsmē, proti, mācības tiks organizētas attālināti, kas nozīmē, ka mums būs jāmācās būt patstāvīgiem un atbildīgiem, būs jāplāno savs laiks un dienas režīms, kā arī jāapgūst jaunas prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem e-kanāliem un rīkiem.

Jaunjelgavas vidusskolas administrācija informē par plānoto mācību procesa organizāciju attālināti:

  1. Komunikācijas kanāls saziņai starp skolu, vecākiem un izglītojamiem ir e-klase.
  2. Mācību process tiek organizēts, izmantojot uzdevumi.lv; soma.lv; WhatsApp, Google. Doc u.c. e-platformas.
  3. Mācību priekšmetu skolotāji darba dienās līdz plkst.10.00 nosūta mācību materiālus e-klasē atbilstoši katras dienas stundu sarakstam, skolēni iesūta e-klasē izpildītos darbus līdz plkst. 21.00.
  4. Konsultācijas e-klasē tūlītējai saziņai ar skolēniem  plkst. 11.00.-12.00.
  5. Konsultācijas e-klasē tūlītējai saziņai ar vecākiem  plkst. 17.00.-18.00.
  6. Par jebkuriem skolēna attālināta mācību procesa kavējuma iemesliem ziņot klases audzinātājam.
  7. Atbildīgā par savstarpējo saziņu e-vidē skolotāja Ina Inda.
  8. Neskaidrību gadījumā zvanīt 29388256.

 

Administrācija

Rīkojums

Par tehnisko nodrošinājumu!

Cienījamie vecāki un skolēni!

Sakarā ar ārkārtējās situācijas ieviešanu visā valsts teritorijā Jaunjelgavas vidusskolā mācību process no 23.marta turpināsies attālināti. Tādēļ katrā ģimenē jābūt nodrošinātai iespējai skolēnam saņemt mācību materiālus, pildīt uzdevumus un sniegt atgriezenisko saiti, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu. Gadījumā, ja Jūsu ģimenei nav iespēju nodrošināt vismaz vienu datoru ar interneta pieslēgumu, lūdzam sazināties ar skolu (konkrētāk, ar klases audzinātāju).

Lūdzam sekot informācijai sociālajos tīklos un e-klasē par turpmāko darbību.

Jaunjelgavas vidusskolas administrācija

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com