Mācību grāmatu izsniegšana 2021./2022.m.g.

 

Datums

Klases

Izsniegšanas laiks

23.augusts

3., 4., 6., 7.

12.00 – 16.00

24.augusts

3., 4., 5., 6., 7.

12.00 – 16.00

25.augusts

5., 8., 9., 12.

12.00 – 16.00

26.augusts

8., 9.,10.,11., 12.

13.00 -  17.00

27.augusts

10., 11.

13.00 – 16.00

1., 2.klases skolēnu grāmatas saņem klašu audzinātājas.

 

Skolas bibliotekāre  Ilga Bruņeniece

Veiksmi!

Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim; vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi.

M.Laukmane....

Nu re, visa pasaule tavā priekšā..., nebaidies, uzdrīksties, smaidi...

2020./2021.m.g. noslēgums

9.klases absolvent!

Dokumenti mācībām vidusskolā tiks pieņemti  2021. gada 15.,16.,17.jūnijā

Līdzi jāņem:

1. Apliecība par pamatizglītību,

2. Sekmju izraksts.

3. Dzimšanas apliecība.

Vairāk šeit

Uzmanību 2021./2022.mācību gada 1.klases skolēnu vecākiem!

Jaunjelgavas vidusskola uzņems 1.klasē 2021. gada 2. jūnijā plkst.9.00
Laipni aicināti vecāki kopā ar bērnu, līdzi ņemot sekojošus dokumentus:
1. Dzimšanas apliecība.
2. Izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes.
3. Bērna medicīniskā karte.

Dokumentus iesniedz kāds no vecākiem vai likumisks aizbildnis (apliecinājums).