Kārtība, kādā notiks attālinātais mācību process 5. un 6.klasē no 2020.gada 7.-18. decembrim

Lasīt vairāk

Apsveicam!

Noslēdzies rakstniekam, filozofam Roberta Mūkam veltītais literāro darbu konkurss. 7.klases skolniekam Martinam Vilnim 3.vieta,  Renātei Onužānei (7.kl.) un Margitai Grubertei (8.kl.) atzinība.  Paldies par piedalīšanos arī Paulai Lejniecei un Kristiānai Kāpai!

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm

Jaunjelgavā

2020.gada 30.oktobrī            

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm  Jaunjelgavas vidusskolā

Izdota saskaņā ar Grozījumiem MK 2020.gada 9.jūnija noteikumos

 Nr. 360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ,

 MK noteikumi Nr. 647, 27.10.2020.

Lasīt vairāk

Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

RĪKOJUMS

 Jaunjelgavā

 14.10.2020.                                                                                         Nr. 1-12/15                

 Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

Lasīt vairāk

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com