PuMPuRS

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas” Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017.gada 16.marta ir sācis īstenot projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura īstenošanas periods ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Lasīt vairāk

Ar projekta “Latvijas skolas soma” atbalstu

Ar projekta “Latvijas skolas soma” atbalstu jau otro mācību gadu visiem Latvijas skolēniem tiek piedāvātas iespējas labāk iepazīt mūsu tautas kultūru, vēsturi un citas vērtības.

Lasīt vairāk

Ceļā uz svētkiem

Skan dziesma manai zemei

Ierindas skate