Atbalsta personāls

Nosaukums

Darbinieka vārds, uzvārds

Darba laiks

Skolotājs-logopēds

Anita Tumane

Pirmdienās- 8.00- 8.40

Otrdienās- 8.00- 8.40

Trešdienās- 8.00- 8.40

Ceturtdienās- 8.00- 8.40

Piektdienās – 8.00- 8.40

Skolotājs-palīgs

Ilze Vīnerte, Vita Mamedova, Katrīna Stahovska

Pirmdiena- piektdiena

8.40 – 17.00

Skolas medmāsa

 Ņina Čabatorova

8.00 – 15.00

Soc. pedagogs

Ruta Legzdiņa

Pirmdienās 8.30-16.00

Otrdienās 8.30- 16.00

Trešdienās 8.30-16.00

Ceturtdienās 8.30.-16.00.

Piektdienās 8.30.-14.00

Psihologs

Marita Aleksejeva

Pirmdienās 9.00-17.00

Otrdienās 9.00- 16.00

T. 29787676 zvanīt darba laikā