Bibliotēka

Bibliotēka

Skola nav iedomājama bez grāmatu krātuves – bibliotēkas. Bibliotēkas mainās līdzi laikam – ilgus gadus bija ierastas klasiskās bibliotēkas, nu arvien biežāk integrētās bibliotēkas, kurās pieejamas gan grāmatas, laikraksti, žurnāli, gan arī internetresursi. Tās kļūst arvien populārākas, jo biežāk izvēlamies vajadzīgo meklēt tieši internetā - īsu enciklopēdisku informāciju, ieskatu laikrakstu un žurnālu slejās. Pēdējā laikā tiek piedāvātas arī grāmatu e-versijas (e-grāmatas).

Jaunjelgavas vidusskolas bibliotēkas resursi ir reģistrēti elektroniskajā kopkatalogā ALISE. https://aizkraukle.biblioteka.lv/Alise4_5/OPAC/opacStartPage.aspx Tas ir labs palīgs darbā ar krājumu, tas arī vairāk disciplinē lasītāju.

Mūsu skolas skolēni no bibliotēkas saņem mācību grāmatas un darba burtnīcas. Šajā mācību gadā mācību grāmatu iegādei iztērēti 1820,80 euro, no tiem 1500 euro ir valsts finansējums. Uz vienu izglītojamo iztērēti 7,81 euro. Mācību grāmatām bibliotēkās nav tik ilgs mūžs kā daiļliteratūrai, bet katra mācību grāmata tiek lietota intensīvi – katru dienu vai vismaz reizi nedēļā. Liela daļa mācību grāmatu tiek lietotas vairāk nekā desmit gadus, tātad to lieto vismaz desmit skolēni. Lai mācību grāmatas labāk saglabātos, par tām jārūpējas arī skolēnam - grāmata noteikti ir jāapvāko, jāskatās, lai tā nenokļūst nepiemērotā vidē, kad mazākie brāļi vai māsas to sazīmē, kad tajā paliek nemazgātu roku pēdas. Rūpīgu attieksmi pret grāmatām aicinu audzināt ģimenēs.

Darba burtnīcas ir palīgs ātrākam, radošākam darbam. Tās lieto tikai viens skolēns vienu gadu. Par darba burtnīcām Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem iztērēti 4313,00 euro, sākumskolas skolēniem katram iztērēti - 24,18 euro, pamatskolas skolēniem – 19,77 euro, vidusskolas skolēniem – 12, 56 euro.

Skolas bibliotēka pagaidām var atļauties nopirkt tikai mācību literatūru, bet skolas telpās esošajā bērnu bibliotēkā ir pieejamas jaunākās grāmatas. Skolas bibliotēkai Ir izveidojusies laba sadarbība ar Jaunjelgavas pilsētas bibliotēku un bērnu bibliotēku. Jau daudzus gadus bērnu bibliotēka piedalās projektā „Bērnu žūrija”, tādā veidā piedāvājot skolēniem jaunākās un interesantākās latviešu un ārzemju autoru grāmatas. Pēc stundām bibliotēka ir iecienīta vieta arī datormīļiem.

Ja „man būtu tā naudiņa”, es bibliotēkā mainītu diezgan daudz. Vienā no telpām atrastu iespēju iekārtot multimediju telpu ar datoru, projektoru un ekrānu. Skolēniem būt iespēja vajadzīgo materiālu izdrukāt vai nokopēt. Tur skolēni varētu patstāvīgi apgūt mācību materiālu, papildināt zināšanas vai arī pavadīt brīvo laiku. Tas arī vairāk piesaistītu vecāko klašu skolēnus bibliotēkai.

Aicinu ģimenes izvērtēt savu grāmatu kolekciju mājās. Cienījamie vecāki, ja kādu izlasīto grāmatu negribat glabāt grāmatu plauktā, aicinu to uzdāvināt skolas bibliotēkai, kur tā iepriecinās citus lasītājus!

Ilga Bruņeniece,

Jaunjelgavas vidusskolas bibliotekāre

Jaunjelgavas vidusskolas bibliotēkas krājuma finansējums

 

 

2012

2013

2014

Pavisam iztērēts

1249,47 Ls

2098,40 Ls

1933,90 EURO

MG iztērēts

1229,35

2092,90

1933,90 Euro

Pamatfondam iztērēts

11,78

5,50

35,10

Pašvaldības finansējums

Ls

Ls

Euro

Kopējā summa

843,11

821,27

355,90

Summa uz 1 izglītojamo

3,9

4,05

1,85

Mācību grāmatām

38,49

4,02

1,62

Daiļliteratūrai

0,054

0,03

0,18

Summa %, kas tika novirzīta mācību grāmatām

98,7

99,2

87,5

Valsts finansējums mācību grāmatām

 

 

 

Kopējā summa

406,36

1271,63

1500

Summa uz 1 izglītojamo

1,88

6,26

7,81

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com