Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2017.gadā Jaunjelgavas vidusskola sāka darbu projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, tas nodrošināja skolēniem iespēju pilnveidot savas kompetences dažādās jomās, iesaistoties projekta ietvaros piedāvātajos pasākumos.

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes 2017./18- 2018./19.m.g.:

 • Individuālās un grupu nodarbības STEM priekšmetos
 • Individuālās un grupu nodarbības sportā.
 • Pedagoga palīga  nodarbības 1.-6.klašu grupā.
 • Nodarbību cikls "Dabaszinību pasaulē"
 • Ekskursija un interešu izglītības centru "Lielvārdi"
 • Mācību ekskursija AS "Grindeks"
 • Tikšanās ar dietalogu,
 • Nodarbības Latvijas Ornitologu biedrības piedāvāto aktivitāšu realizācijai.
 • Nodarbības LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS un ZAĻĀ JOSTA- piedāvāto aktivitāšu realizācijai
 • "Dabaszinību karuselis" - erudītu konkurss pamatskolēniem.

 Projekta ietvaros realizētās aktivitātes 2019./20- 2020./21.m.g.:

 • Individuālās un grupu nodarbības STEM priekšmetos
 • Pedagoga palīga  nodarbība 1.-9.klašu grupā.
 • Mācību vizītes eksperimentālajā centrā "Lielvārds", ZINOO, dabas muzejā.
 • Tehnoloģiju gads. Pulciņš "Programmēšanas pamati"
 • Tehnoloģiju gads. Pulciņš robotikā.
 • Laboranta gads. Pedagoga palīgs STEM priekšmetos.