Biedrība "ATVARIEŠI"

                                                                                       

Kopš 2017.gada jūnija Jaunjelgavas vidusskolas telpās darbojas jauna biedrība: Biedrība deju klubs “ATVARIEŠI”
Pirms gada biedrības deju klubs ,,ATVARIEŠI" valde nolēma atbalstīt piedalīšanos projektā ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma: 19.2 " Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projekta iesniegumu konkursā, projektam ar nosaukumu ,,Vasaras tautas tērpu iegāde" un projektam ar nosaukumu "Možs un aktīvs!" 


Pirmā nelielā projekta "Možs un aktīvs!" mērķis ir dot iespēju gan lielākiem, gan mazākiem skolēniem iesaistīties interesantās galda spēlēs:  dambrete, šahs, stāstu kubi, tornis, četri vienā līnijā u.c., ka arī veselīgās aktivitātēs kopā  līdzsvaru attīstošajām spēlēm - līdzsvara dēli, līdzsvara rolleri u.c.


Projekta nepieciešamības pamatojums –Jaunjelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2033, viens no trijiem stratēģiskajiem mērķiem ir "Dzīves kvalitātes uzlabošana, darba un atpūtas telpas veidošana un attīstība", kas atbalsta atpūtas iespēju pilnveidošanu. Projekta "Možs un aktīvs!" realizācija ir labs risinājums aktīvai, lietderīgai, veselīgai un kvalitatīvai skolēnu brīvā laika pavadīšanai Jaunjelgavas vidusskolā.


Nepilnu divu gadu laikā (2017. - 2018.) biedrība "ATVARIEŠI" ir īstenojusi divus saimnieciskas dabas projektus. Biedrības "ATVARIEŠI" otrais realizētais projekts "Vasaras tautas tērpu iegāde" Jaunjelgavas vidusskolas deju kolektīva dejotājiem. Tātad apkopojot īsumā: ir nopirktas jaunas attīstošās spēles un ir uzšūts jauns tērpu komplekts dejotājiem. Abi projekti īstenoti ar Lauku Atbalsta dienesta atbalstu (90%) un Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējumu 10% apmērā.

Paldies atbalstītājiem!

 

Inese Ermansone

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com