Jūnijs - Augusts, 2021

Jūnija sākumā izmantojot ZOOM vietni, Erasmus+ projekta "Birds have to fly!" koordinātori no Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Horvātijas tikās kopējā sapulcē, lai apspriestu paveikto šajā mācību gadā un saplānotu veicamos darbus nākamajā 2021./2022. mācību gadā. Visi plānotie darbi un aktivitātes tika izpildītas labā un ļoti labā līmenī atbilstoši iecerei un pieteiktajam projektā.
Šajos mēnešos tiek apkopota informācija, tiek ievietota nepieciešamā informācija eTwinning un Mobility Tool vietnēs. Tiek rakstītas atskaites gan Latvijas aģentūrai, gan Eiropas komisijai.
Paldies par sadarbību Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem un skolotāju kolektīvam šajā 2020./2021.mācību gadā!
​​​​​​​Krāsim spēkus vasarā, lai būtu spēks, gribēšana un varēšana turpmāko projektu aktivitāšu realizēšanā!

Marts - Maijs, 2021

Veicinot sadarbību starp projekta partneriem Eiropā un īstenojot starpskolu apmaiņas partnerības projekta "Birds have to fly!" aktivitātes, 20.aprīlī tika noorganizēts online koncerts ZOOM vietnē, kurā piedalījās četru partnerības valstu meitenes un puiši. Tika dziedātas populāras, zināmas dziesmas par putniem četrās valodās. Koncertu uzsāka mūsu latviešu meitenes nodziedot dziesmu "Kur tu teci gailīti?", tad šo dziesmu dziedāja spāņi, horvāti un slovēņi. Bija ļoti patīkami dzirdēt cik labi skan latviešu dziesma spāņu, horvātu un slovēņu izpildījumā. Koncertā piedalījās: Ilze dziedāja horvātu valodā dziesmu "Pjevala je ptica kos", Egija un Mairita dziedāja spāņu valodā dziesmu "Cien gaviotas", Sintija dziedāja slovēņu valodā dziesmu "Sinicka".
Rakstot atsauksmes par paveikto, visi vienbalsīgi minēja šo projekta aktivitāti kā pozitīvu, vienojošu, atraktīvu un iedvesmojošu. Dalībnieki atzina, dziedāt cita valodā nebija viegli, taču ļoti interesanti. Kā papildus bonuss koncerta dalībniekiem bija saņemtais pasta sūtījums no četrām partnerskolām ar saldumiem.
Radošā maija mēneša paveikto Erasmus+ projektā "Putniem ir jālido!" varēja vērot izstādē, kurā bija redzami visdažādākajās tehnikās darinātie skolēnu darbi.

        

Janvāris-Februāris, 2021

Viktorīna “Putniem ir jālido!” Janvāra mēnesī meklējām jautājumus un atbildes viktorīnai par Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Horvātijas nacionālajiem putniem. Piemēram, vai zini: 

  • Kāpēc baltā cielava katru gadu būvē jaunu ligzdu? Uz kādām zemēm tā aizlido katru gadu? Cik tālus ceļus Baltā Cielava veic?
  • Vai stārķi lido kāšos? Kad stārķis atlido uz Latviju, un kad lido prom uz siltajām zemēm? Kāpēc mēs neredzam aizlidojam balto stārķi?

Katra partnerības skolas projektā iesaistītie skolēni un skolotāji veicot izzinošu izpētes darbu atrada desmit dažādus jautājumus par putnu tēmu. Tad izmantojot ZOOM vietni visi satikās; notika projekta koordinatores I.Ermansones organizētā viktorīna, kurā piedalījās visu četras komandas, kuru sastāvā bija četri cilvēki no katras partnerības skolas. Spraigā cīņā uzvarēja, Slovēnijas komanda! Sveicam!


Dziesma. Februāra mēnesis muzikālais mēnesis, veicam zibakciju skolā, lai noskaidrotu cik dziesmas ar putniem un par putniem zinām. Veiktajā aptaujā noskaidrojām, ka zinām 44 dziesmas! Tad divas ritmiskas, populāras un visiem zināmas dziesmas “Kur tu teci gailīti?” un “Juku, juku sīki putni” iedziedam, izveidojam otro video palēninātā tempā, lai partneriem citās valstīs vieglāk mācīties dziesmu latviešu valodā! Jo tuvojas marta mēnesis, kad mēs visi centīsimies iemācīties partneru dziesmu, tātad katra skola zinās trīs jaunas dziesmas latviešu/ slovēņu/ spāņu/ slovēņu valodās.

      

Novembris-decembris, 2020

Tika izpildīta novembra aktivitāte "Putns kā Ziemassvētku dekors". Vismazākie, pirmo klašu skolēni locīja putniņus no krāsaina papīra (skolotaja Andra Vilne), tapa skaisti krāsaini un neatkārtojami darbiņi-putniņi mājturības stundās, skolotāja Iveta Ieviņa, tātad Jaunjelgavas vidusskolas meiteņu darinātie putniņi bija īpaši priecīgi. Tie nokļuva pie mūsu draugiem ārpus Latvijas robežas. Papildus tam, oktobrī visiem skolotājiem un skolēniem bija iespēja apskatīt labākos darbus skolas foajē izveidotajā izstādē; pēc tam novembrī ar pasta starpniecību dažādās tehnikās darinātie, labākie darbi uzsāka savu ceļojumu pie draugiem uz partnerības skolām Slovēnijā, Spānijā un Horvātijā. Savukārt mēs Latvijā (arī ar pasta starpniecību) sagaidījām “putniņus”, kuri arī ir redzami skolas foajē Erasmus+ projekta izstādē. Novembra beigās tiek rakstīts un decembrī publicēts raksts par projekta ” Putniem ir jālido!” aktivitātēm mūsu novada laikrakstā “Jaunjelgavas novada vēstis”.
Projekta “Putniem ir jālido!” četru valstu koordinatori 17.decembrī satikās video konferencē, kurā savstarpēji dalījās ar skolēnu atsauksmēm par padarīto šajā laika posmā septembris- decembris. Skolēni savās atsauksmēs rakstīja, ka vislabāk patika stāstu sacerēšāna, rakstīšāna un ilustrēšana. Otrs aizraujošs brīdis decembrī ir gaidīšanas prieks – dāvaniņas no draugiem pašdarinātu apsveikuma kartiņu un putniņu formā. Visu četru valstu koordinātori un iesaistītie skolēni guva gandarījumu no padarītā radošā kopdarba projekta aktivitātēs.

          

Septembris - oktobris, 2020

 Septembrī ar skolēniem notika pārrunas par grāmatām par putnu tēmu, kas atrodas skolas bibliotēkā, jo lasīšana ir svarīgs posms bērnu iztēles rosināšanā. Putnu tēma grāmatās. Tad skolas otrā stāva foajē tiek organizēta grāmatu par putniem izstāde, kuru varēja aplūkot visi Jaunjelgavas vidusskolas 1.-12.klašu skolēni un skolotāji. Papildus tiek izstādīti 5.un 6.klašu meiteņu darinātie putni, un skolas vismazāko bērnu "putniņi".

Oktobris bija radošais mēnesis, turpinot darbu par putnu tēmu grāmatās, skolēniem bija iespēja parrādīt savu talantu un māku rakstīšanā un ilustrēšanā, jo tapa četru valstu (Latvijas, Spānijas, Horvātijas un Slovēnijas) skolēnu kopdarbs - četri piedzīvojumu stāsti ar turpinājumiem, kurus rakstīja, tulkoja un ilustrēja Jaunjelgavas vidusskolas 10. un 11.klašu skolēni. Stāstu pilno versiju bija iespēja aplūkot skolas foajē organizētajā izstādē un eTwinning vietnē. 
Paralēli šim darbam, no septembra mēmeša līdz oktobra brīdienām notika regulārs darbs apgūstot latviešu tautu dejas, tiek apgūtas dejas "Ai, zaļā birztaliņā" un "Jeruzalema". Abas dejas tiek nofilmētas un ir skatāmas skolas foajē novietotaja informatīvajā "TV".
Tiek sagatavota un ievietota informācija par projekta " Birds have to fly!" (Putniem ir jālido!) skolas mājas lapā, eTwinning vietnē un Mobility Tool+.