Janvāris-Februāris, 2021

Viktorīna “Putniem ir jālido!” Janvāra mēnesī meklējām jautājumus un atbildes viktorīnai par Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Horvātijas nacionālajiem putniem. Piemēram, vai zini: 

  • Kāpēc baltā cielava katru gadu būvē jaunu ligzdu? Uz kādām zemēm tā aizlido katru gadu? Cik tālus ceļus Baltā Cielava veic?
  • Vai stārķi lido kāšos? Kad stārķis atlido uz Latviju, un kad lido prom uz siltajām zemēm? Kāpēc mēs neredzam aizlidojam balto stārķi?

Katra partnerības skolas projektā iesaistītie skolēni un skolotāji veicot izzinošu izpētes darbu atrada desmit dažādus jautājumus par putnu tēmu. Tad izmantojot ZOOM vietni visi satikās; notika projekta koordinatores I.Ermansones organizētā viktorīna, kurā piedalījās visu četras komandas, kuru sastāvā bija četri cilvēki no katras partnerības skolas. Spraigā cīņā uzvarēja, Slovēnijas komanda! Sveicam!


Dziesma. Februāra mēnesis muzikālais mēnesis, veicam zibakciju skolā, lai noskaidrotu cik dziesmas ar putniem un par putniem zinām. Veiktajā aptaujā noskaidrojām, ka zinām 44 dziesmas! Tad divas ritmiskas, populāras un visiem zināmas dziesmas “Kur tu teci gailīti?” un “Juku, juku sīki putni” iedziedam, izveidojam otro video palēninātā tempā, lai partneriem citās valstīs vieglāk mācīties dziesmu latviešu valodā! Jo tuvojas marta mēnesis, kad mēs visi centīsimies iemācīties partneru dziesmu, tātad katra skola zinās trīs jaunas dziesmas latviešu/ slovēņu/ spāņu/ slovēņu valodās.

      

Novembris-decembris, 2020

Tika izpildīta novembra aktivitāte "Putns kā Ziemassvētku dekors". Vismazākie, pirmo klašu skolēni locīja putniņus no krāsaina papīra (skolotaja Andra Vilne), tapa skaisti krāsaini un neatkārtojami darbiņi-putniņi mājturības stundās, skolotāja Iveta Ieviņa, tātad Jaunjelgavas vidusskolas meiteņu darinātie putniņi bija īpaši priecīgi. Tie nokļuva pie mūsu draugiem ārpus Latvijas robežas. Papildus tam, oktobrī visiem skolotājiem un skolēniem bija iespēja apskatīt labākos darbus skolas foajē izveidotajā izstādē; pēc tam novembrī ar pasta starpniecību dažādās tehnikās darinātie, labākie darbi uzsāka savu ceļojumu pie draugiem uz partnerības skolām Slovēnijā, Spānijā un Horvātijā. Savukārt mēs Latvijā (arī ar pasta starpniecību) sagaidījām “putniņus”, kuri arī ir redzami skolas foajē Erasmus+ projekta izstādē. Novembra beigās tiek rakstīts un decembrī publicēts raksts par projekta ” Putniem ir jālido!” aktivitātēm mūsu novada laikrakstā “Jaunjelgavas novada vēstis”.
Projekta “Putniem ir jālido!” četru valstu koordinatori 17.decembrī satikās video konferencē, kurā savstarpēji dalījās ar skolēnu atsauksmēm par padarīto šajā laika posmā septembris- decembris. Skolēni savās atsauksmēs rakstīja, ka vislabāk patika stāstu sacerēšāna, rakstīšāna un ilustrēšana. Otrs aizraujošs brīdis decembrī ir gaidīšanas prieks – dāvaniņas no draugiem pašdarinātu apsveikuma kartiņu un putniņu formā. Visu četru valstu koordinātori un iesaistītie skolēni guva gandarījumu no padarītā radošā kopdarba projekta aktivitātēs.

          

Septembris - oktobris, 2020

 Septembrī ar skolēniem notika pārrunas par grāmatām par putnu tēmu, kas atrodas skolas bibliotēkā, jo lasīšana ir svarīgs posms bērnu iztēles rosināšanā. Putnu tēma grāmatās. Tad skolas otrā stāva foajē tiek organizēta grāmatu par putniem izstāde, kuru varēja aplūkot visi Jaunjelgavas vidusskolas 1.-12.klašu skolēni un skolotāji. Papildus tiek izstādīti 5.un 6.klašu meiteņu darinātie putni, un skolas vismazāko bērnu "putniņi".

Oktobris bija radošais mēnesis, turpinot darbu par putnu tēmu grāmatās, skolēniem bija iespēja parrādīt savu talantu un māku rakstīšanā un ilustrēšanā, jo tapa četru valstu (Latvijas, Spānijas, Horvātijas un Slovēnijas) skolēnu kopdarbs - četri piedzīvojumu stāsti ar turpinājumiem, kurus rakstīja, tulkoja un ilustrēja Jaunjelgavas vidusskolas 10. un 11.klašu skolēni. Stāstu pilno versiju bija iespēja aplūkot skolas foajē organizētajā izstādē un eTwinning vietnē. 
Paralēli šim darbam, no septembra mēmeša līdz oktobra brīdienām notika regulārs darbs apgūstot latviešu tautu dejas, tiek apgūtas dejas "Ai, zaļā birztaliņā" un "Jeruzalema". Abas dejas tiek nofilmētas un ir skatāmas skolas foajē novietotaja informatīvajā "TV".
Tiek sagatavota un ievietota informācija par projekta " Birds have to fly!" (Putniem ir jālido!) skolas mājas lapā, eTwinning vietnē un Mobility Tool+.

          
 

 

Janvāris - Jūlijs, 2020

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģisko partnerību projektā Nr. 2019-1-LV01-KA229-060410 "Birds have to fly!"  kopā sadarbojas četru valstu skolas: Jaunjelgavas vidusskola, Osnovna Sola Franca Lesnika - Vuka Slivnica Pri Mariboru no Slovenijas, Colegio Escuelas Pías Santa Engracia (Fundación Educativa Escolapias) no Zaragozas  Spānijā un Osnovna skola Brsadin no Horvātijas.

Janvāris - Jūlijs, 2020
 Projektā iesaistītie skolēni novēro putnus, baro tos, fotogrāfē un uzzina, kādiem putniem visvairāk ir nepieciešama barība putnu barotavās. Iegūtā informācija ir skolēnu prezentācijās, kuras tiek apkopotas un izstādītas. Tuvāk pilsētā vairāk tiek novēroti zvirbuļi, zīlītes, tālāk lielāki putni kā piemēram sīļi u.c. putni
Pētam mūsu nacionālā putna Baltās cielavas migrācijas ceļus, zīmējot kartes. Iegūstam jaunas zināšanas. Apkopojam un salīdzinām kā partneru valsts nacionālie putnu ceļi krustojas Eiropā. Tiek noorganizēta viktorīna par putniem, kurā skolēni nostiprina savas jauniegūtāš zināšanas.
No janvāra līdz martam notiek uzcītīgs darbs gatavojoties vizītei uz partnerības skolu Slovēnijā. Rit regulārs darbs iemācoties un sagatavojot latviešu dejas, kas saistītos ar projekta tēmu par putniem. Tiek apgūtas šādas dejas " Gailis un vista" un "Cīrulis". Skolēni gatavojas stāstījumam par savu valsti Latviju, dzimto pilsētu Jaunjelgavu un savu Jaunjelgavas vidusskolu. Tā kā dzīvošana ir paredzēta viesģimenēs, tad tiek organizēta skolēnu un vecāku kopsapulce, kurā tiek apkopota informācija, saistībā ar dotajiem uzdevumiem un to norisi. Visi sagatavošanas darbi tiek veikti, taču vispasaules vīrusa ietekmē darbs klātienē apstājas. Maijā un jūnijā darbu turpinam attālināti, rīkojot video konferences, ar ZOOM starpniecību. Partnerskolu skolēniem ir laba iespēja komunicēt un dalīties pieredzē par pirmā gada aktivitātēm; par sasniegto un mēs uzzinām kā ir veicies citiem. Tādējādi visu četru valstu skolēni "satiekas" izmantojot interneta vietnes un gaidot, kad vispārējā situācija valstī uzlabosies.
Visu projekta aktivitātāšu kopsavilkumu var aplūkot gan skolā uz projekta informācijas stenda, gan arī eTwinning platformā un skolas mājas lapā.
Jūlijā norit intensīvs darbs pie pirmā pusgada atskaites izveidošanas un pabeigšana. Sakarā ar ārkārtas situāciju pasaulē, mūsu projekta īstenošānas laiks tiek pagarināts līdz 2022.gada februārim ieskaitot.

          

PROJEKTI VIENO UN VIRZA, 2019.gada septembris - decembris

Jaunjelgavas vidusskola skolotājas Ineses Ermansones vadībā ir iesaistījusies starptautiskā skolu sadarbības Erasmus+ projektā “Putniem ir jālido”

Nu jau ceturto mēnesi Jaunjelgavas vidusskolā skolēniem ir iespēja piedalīties Erasmus+ projekta  „Birds have to fly!” jeb "Putniem ir jālido!" aktivitātēs. Septembrī skolēni zīmēja logo, tad oktobrī pētīja un uzzināja daudz jaunu par Balto cielavu un tās migrācijas ceļiem, novembrī sagaidījām viesus parādot daudzpusīgo dzīvi skolā – gan mācību darbu, gan plašu skolēnu radošo koncertu, gan apskatījām pilsētu domi, kultūras namu, jauniešu centru, bibliotēku. Decembrī vērojam putnus, gatavojam putnu barotavas un apkopojam to prezentācijās.

No 26. līdz 29.novembrim šī projekta ietvaros Jaunjelgavas vidusskolā viesojās seši skolotāji no projekta partnerības skolām Horvātijā, Slovēnijā un Spānijā. Gaidot viesus, Jaunjelgavas vidusskolas radošā grupa skolas 2.stāva foajē bija izveidojusi gan skaistu, interesantu izstādi par putniem, gan 3.stāva foajē vienkopus varēja skatīt Latvijas novadu un pilsētu ģerboņus, kuros attēlots kāds putns. Viesskolotāji ne tikai apmeklēja atklātās stundas vēsturē, ģeogrāfijā, angļu valodā un sportā, smeloties jaunu un lietderīgu pieredzi, kas noderēs turpmākajā darbā partnerību skolās, bet arī paši stāstīja par Horvātijas, Slovēnijas un Spānijas nacionālajiem putniem. Jaunjelgavas vidusskolas skolēni sagatavoja un prezentēja prezentācijas par Latvijas nacionālo putnu Cielava, par putnu migrāciju, par mūsu izglītības sistēmu, par mūsu Jaunjelgavas vidusskolu un tās sasniegumiem, tā nesot skolas vārdu tālāk Eiropas kontekstā. Bija patīkami dzirdēt, kā mūsu skolas 12.klases skolnieces Māra Auziņa, Marta Ķirse un Linda Braumane prezentēja savu paveikto darbu par izglītības sistēmu valstī. Mūsu skolas skolēniem un viesiem par Latvijas nacionālo putnu stāstīja 10.klases skolnieks Mikus Matusevičs.

Kā lielisks un motivējošs stimuls aktīvākajiem, darbīgākajiem un ieinteresētajiem projekta gaitā skolēniem būs iespēja apmeklēt mūsu partnerības skolas, protams, arī iegūt jaunus draugus un paplašināt savu redzesloku.

                               

 

Vairāk rakstu...