The differences are great!

Radošais svešvalodu cikla projekts “THE DIFFERENCES ARE GREAT!” tiek realizēts 2018.gada  janvāra – februāra mēnešos. Projektā ir iesaistīti Jaunjelgavas vidusskolas 2.klases skolēni (sk.S.Vickopa), ka arī Igaunijas un Somijas sākumskolu skolēni. Tēma tika izvēlēta attiecīgi skolēnu vecumam un viņu interesēm. Runājam par dzīvniekiem, par to ka mēs viņus sadzirdam dažādās valodās. Kā, piemēram, zirgu vai suni sadzirdam latviešu, angļu, igauņu un somu valodās. Mācīsimies kopā ar skolēniem pateikt to dažādās valodās. Projekta mērķis ir dažādot mācību procesu, dažādojot izmantojamās mācību metodes, motivējot skolēnus pieņemt dažādo un atšķirīgo. Noslēgumā mazie bērni kopā ar vecākiem un skolotājiem izveidos  plaktātu un piedalīsies tiešsaistes nodarbībā kopa ar igauņu un somu bērniem.

Zini elektrību!

Izzinošais dabaszinību cikla projekts “ZINI ELEKTRĪBU!” tiek realizēts decembra- janvāra mēnešos e Twinning vietnē. Projektā esmu iesaistījusi Jaunjelgavas vidusskolas 3.klases skolēnus (sk.Anika Vaivade), kas sadarbosies, izmantojot eTwinning platformu, ar Aizkraukles pagasta (sk. Inita Vilciņa) skolēniem un Dundagas vidusskolas skolēniem (sk.Ilga Blumberga). Skolēni mācās un gūst izpratni par elektrību, piemēram, janvārī tiksimies un darbosimies tiešsaistē. S’akumskolas skolēni uzzinās par elektroiekārtam, par elektrodrošību, veiks pētījumu kādas elektroiekārtas ir viņu mājās; kas ir elektriskā ķēde un kā to saslēdz.  Noslēgumā piedalīsies viktorīna un dosies mācību ekskursijā uz Pļaviņu HES, kas nostiprinās skolēnu iegūtās zināšanas.

Programmēšana un datordomāšana sākumskolā

2017.gada 9.-11.novembrī Helsinkos notika kontaktu veidošanas seminārs sākumskolas skolotājiem “Programmēšana un datordomāšana sākumskolā”.

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāja I.Ermansone kopā ar Lietuvas kolēģēm uzsaka projekta “Learn to think. Let's start from coding” realizāciju eTwinning vietnē. Uzsāktais projekts ir paredzēts sākumskolas skolēniem, taču šobrīd veiksmīgi un ar interesi darbojas arī pamatskolas skolēni. Šajā semināra ne tikai tika dibināti jauni kontakti, bet arī klausījāmies somu kolēģu pieredzi, apgūtas jaunas metodes kā izmantojot, piemēram, planšetes veicināt datordomāšanu sākumskolas skolēniem. Jaunās zināšanas un pieredze tika nodotas tālāk, un 2017.gada 21.novembrī tika noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs Jaunjelgavas vidusskolas skolotājiem.

  

Ievads eTwinning

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning 6 stundu pedagogu kvalifikācijas pilnveides kurss "Ievads eTwinning" notika 2017.gada 22.septembrī Jaunjelgavas vidusskolā. Lektores: Līga Kraukle, Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs un Ingūna Lipska, eTwinning NAD.