Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS  

Projekts Nr.8.3.5.0/16/l/001

Veiksmīgi ir noslēdzies pirmais posms projektā, realizēti dažādi projekta ietvaros plānoti pasākumi - skolēni devušies mācību ekskursijās, iepazīstot Latvijas uzņēmumus un tajos nodarbināto profesijas, tikušies ar populāriem cilvēkiem un iepazinuši viņu pieredzi savu profesionālo mērķu sasniegšanā, izzinājuši profesijas vasaras nometnē, piedalījušies citos karjeras izpētes pasākumos.

Oktobrī tika apstiprināts "Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./18. mācību gadam. 

Tēmas “Karjeras lēmumu pieņemšana” ietvaros  3. novembrī 9.-12. klases skolēni piedalījās Jauniešu akadēmijas “Pacel pasauli” vadītājas  Daces Briedes – Zālītes nodarbībās “Mērķu plānošana”. Jaunieši mēģināja saprast  kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju, guva teorētisku priekšstatu par mērķiem,  to izvirzīšanu un sasniegšanas iespējām, kā arī praktiski varēja izmēģināt, kā ar vizualizācijas metodi izprast pakāpenisku mērķu sasniegšanu, aizpildot mērķu karti.

Bez tam, šajā mācību gadā 1.-2. klašu skolēni izzinās darba pasauli pasākumā  “Profesijas meža nozarē”, kur būs iespēja doties mācību ekskursijā uz A/S Latvijas Valsts meži Tērvetes dabas parku.

3.-4. klašu skolēni darba pasauli iepazīs pasākumā “Pats sev saimnieks”, kur būs iespēja iepazīties ar darba vidi, ražošanas procesu, profesijām Latvijas mazajos vai ģimenes uzņēmumos.

5.– 8. klašu skolēni darba pasauli iepazīs pasākumā “Ražots Latvijā”, kur dosies mācību ekskursijās uz lielajiem Latvijas uzņēmumiem.

9. un 12. klases skolēni varēs doties uz Atvērto durvju dienām savās izvēlētajās mācību iestādēs.

10. un 12. klases skolēni apmeklēs Izstādi “Skola 2018.”

Visu mācību gadu notiks arī karjeras izglītības nodarbības skolā un citi pasākumi.

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

·         nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

·         celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

·         motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Jaunjelgavas novadā ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam saņem Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Daudzeses pamatskola, Sunākstes pamatskola.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com