Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

PASĀKUMU PLĀNS 2020./21. M.G.

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA     

TAVAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SKOLAS LAIKĀ 

INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS 

PROJEKTA AKTUALITĀTES UZSĀKOT 2020./2021. MĀC.G.

Kopš uzsākts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  Nr. 8.3.5.0/16/I/001, 2016./17. mācību gadā, skolēniem ir bijusi iespēja gan iepazīt profesijas, dodoties mācību ekskursijās uz valsts un privātajiem uzņēmumiem, gan uzņemt profesionāļus  skolā, kā arī tikties ar zinošiem un pieredzējušiem lektoriem un iedvesmotājiem lekcijās, darbnīcās.

Arī skolēnu vecāki kopā ar jauniešiem veidojuši izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija.

Regulāri skolēni tikušies ar pedagogu karjeras konsultantu grupu nodarbībās veicot pašizpēti, veidojot prasmes un iemaņas karjeras attīstīšanā.

2020.gada sākumā skolā uzsāktas arī skolēnu individuālās karjeras konsultācijas. Tajās tiek nodrošināta individuāla pieeja un jautājumu izpēte par katra skolēna neskaidrajiem jautājumiem karjeras attīstībā.

Diemžēl pagājušā mācību gadā projektā plānotās aktivitātes nobremzēja Covid19. Skolēni paspēja piedalīties tikai rudenī notikušajos pasākumos. Skolā viesojās TEHNOBUSS, kurā varēja iepazīties ar tehniskajām specialitātēm un 3. klases skolēni iepazina izdevniecības ZVAIGZNE tipogrāfijas darbu un profesijas tajā.

Projekta pirmais posms noslēdzies 2020. g. 31. augustā, bet jaunajā 2020./2021. mācību gadā projekts ir pagarināts vēl uz vienu gadu. Tagad projektā iesaistīti  4.-12. klašu skolēni.

Šogad akcenti tiek likti uz skolēnu individuālajām konsultācijām, vecāku iesaistīšanu skolēnu karjeras atbalstam, mācību ekskursijām uz interesēm atbilstošiem uzņēmumiem.

Individuālajām karjeras konsultācijām skolēni var pieteikties pie pedagoga karjeras konsultanta M. Kļaviņas. Konsultācijas nepieciešamības gadījumā var notikt arī attālināti.

Joprojām notiks grupu nodarbības.

Apstiprināts arī Jaunjelgavas novada karjeras atbalsta plāns, kurā pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros plānots iepazīt enerģētikas un poligrāfijas nozares, kā arī  turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto IKT nozares iepazīšanu, dodoties uz ražojošu uzņēmumu. Plānotie pasākumi tiks organizēti pa interešu grupām.

Bez tam 12. klases jaunieši dosies izzināt izglītības iespējas gadskārtējā izstādē “Skola 2021”.

No 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa. Jaunjelgavas vidusskolā 4.-6. klasēm notiks grupu nodarbības, kurās skolēni pētīs sevi un savas intereses.

  1. - 9. klases attālināti noskatīsies videolekcijas par aktuāliem karjeras izglītības jautājumiem (sīkāka informācija e-klase)

Skolotājiem un skolēnu vecākiem būs iespēja attālināti piedalīties tiešsaistes diskusijā.

Diskusija notiks otrdien, 27. oktobrī plkst. 19.00-20.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Edijs Bošs un tajā piedalīsies organizāciju psihologs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris Jansons, karjeras konsultante no Mārupes valsts ģimnāzijas Ilze Rūtenberga un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare. Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezin, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā.

Arī 10. – 12. klašu skolēni aicināti piedalīties diskusijā.

Jauniešu diskusija notiks trešdien, 28. oktobrī plkst.10.00- 11.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja Patrisha, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins. Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautājumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstinās ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklausīties, kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi u.c

M.Kļaviņa, projekta koordinatore

 

 

KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS  

Projekts Nr.8.3.5.0/16/l/001

Veiksmīgi ir noslēdzies pirmais posms projektā, realizēti dažādi projekta ietvaros plānoti pasākumi - skolēni devušies mācību ekskursijās, iepazīstot Latvijas uzņēmumus un tajos nodarbināto profesijas, tikušies ar populāriem cilvēkiem un iepazinuši viņu pieredzi savu profesionālo mērķu sasniegšanā, izzinājuši profesijas vasaras nometnē, piedalījušies citos karjeras izpētes pasākumos.

Oktobrī tika apstiprināts "Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./18. mācību gadam. 

Tēmas “Karjeras lēmumu pieņemšana” ietvaros  3. novembrī 9.-12. klases skolēni piedalījās Jauniešu akadēmijas “Pacel pasauli” vadītājas  Daces Briedes – Zālītes nodarbībās “Mērķu plānošana”. Jaunieši mēģināja saprast  kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju, guva teorētisku priekšstatu par mērķiem,  to izvirzīšanu un sasniegšanas iespējām, kā arī praktiski varēja izmēģināt, kā ar vizualizācijas metodi izprast pakāpenisku mērķu sasniegšanu, aizpildot mērķu karti.

Bez tam, šajā mācību gadā 1.-2. klašu skolēni izzinās darba pasauli pasākumā  “Profesijas meža nozarē”, kur būs iespēja doties mācību ekskursijā uz A/S Latvijas Valsts meži Tērvetes dabas parku.

3.-4. klašu skolēni darba pasauli iepazīs pasākumā “Pats sev saimnieks”, kur būs iespēja iepazīties ar darba vidi, ražošanas procesu, profesijām Latvijas mazajos vai ģimenes uzņēmumos.

5.– 8. klašu skolēni darba pasauli iepazīs pasākumā “Ražots Latvijā”, kur dosies mācību ekskursijās uz lielajiem Latvijas uzņēmumiem.

9. un 12. klases skolēni varēs doties uz Atvērto durvju dienām savās izvēlētajās mācību iestādēs.

10. un 12. klases skolēni apmeklēs Izstādi “Skola 2018.”

Visu mācību gadu notiks arī karjeras izglītības nodarbības skolā un citi pasākumi.

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

·         nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

·         celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

·         motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Jaunjelgavas novadā ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam saņem Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Daudzeses pamatskola, Sunākstes pamatskola.