Pedagogu konkurētspējas veicināšana

Izsludināta pedagogu pieteikšanās mērķstipendijas saņemšanai 3. aktivitātē

 

Jaunjelgavas pašvaldība aicina pieteikties Jaunjelgavas novada pedagogus!

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un noslēgto līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Jaunjelgavas novada pašvaldību 09.11.2009.Nr. 01-07.2-5/55, projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, tiek izsludināta pedagogu pieteikšanās  mērķstipendiju saņemšanai 3. aktivitātē.

 

Lasīt vairāk

ESF projekta aktivitātes

 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība”papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Ieguldījums Tavā nākotnē

 

            Lai sniegtu pedagogiem atbalstu izglītības jomā, Izglītības un zinātnes ministrija 2009.gada rudenī, uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

            Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, arī tiek nodrošināt mērķstipendijas tiem pedagogiem , kas piedalījušies pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Lasīt vairāk

Jaunjelgavas vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas Nolikums

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un 1., 2., un 3.kvalitātes pakāpes piešķiršanai izveido vai nu izglītības iestādes, vai apvienoto novērtēšanas komisiju.

Lasīt vairāk

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Jaunjelgavas novada ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” atlases komisija, izvērtējot pedagogu iesniegumus un motivācijas vēstules, ņemot vērā piešķirtās kvotas, nolēma atbalstīt sekojošus Jaunjelgavas vidusskolas skolotājus.:

1. Indru Čerjaku,

2. Anitu Jegorovu,

3.Jeļenu Kalniņu,

4. Laumu Mīlīgu

5. Rea Voveri

 

Lasīt vairāk

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com