Nodarbību grafiks

2019./2020.m.g.

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

Interešu izglītības programmas vadītāja

Interešu izglītības programmas nosaukums

Diena

Laiks

Telpa

Inese Ermansone

TDK ”Atvars” 1.-3.kl.

pirmdien, otrdien-ceturtdien

P-6.st, O;C- 7.st.

Aktu zālē

 

TDK ”Atvars” 4.-6.kl.

otrdien, ceturtdien

O -8.-9.st.,C - 6.st.

Aktu zālē

 

TDK ”Atvars” 7.-11.kl.

pirmdien

9.-10.st.

Aktu zālē

Anita  Jegorova

Sporta pulciņš  1.kl.

pirmdien

5.st.

Sporta zālē

Baiba Pētersone

 VSK Ansamblis

trešdien, ceturtdien

8.st.

412./zālē

 

2.-4.kl. koris

pirmdien, trešdien

P -0.st, T -7.st.

 

Irēna Sprengeļe

3.kl.Jaunais pētnieks

pirmdien

7.st.

210.

Inese Uzulniece

3.kl.Teātris

otrdien-trešdien

6.st

Aktu zālē

Inese Ermansone

1.-4.kl. Ritmika

pirmdien

1.st.

Aktu zālē

Juris Puķītis

Volejbols

ceturtdiena

8.st.

Sporta zāle

Jānis Striks

Tehniskās jaunrades pulciņš

Pēc slīdošā grafika

 

301.

 

Robotika (1.kl.)

Piektdien

 

220.

Roberts Vēvers

Programmēšanas pamati

Piektdien

8.st.

Informātikas kab.

Sports

Sports

Teātra grupa

Teātra grupa

Mūzikālie kolektīvi

Muzikālie kolektīvi

Par zēnu kori

Jaunjelgavas vidusskolas zēnu koris darbojas vairāk kā 20 gadu. Piedalījies 6., 7., 8., un 9. Latvijas zēnu koru salidojumos Cēsis, kas notiek ik pēc 4 gadiem, un, protams, skolēnu Dziesmu un deju svētkos. Iegūti gan II, gan I pakāpes diplomi.  Kora devīze:” Kārtīgs latvju puika dzied, labi mācās, sporto un dejo!”

Paldies zēniem par izturību visa gada garumā, apgūstot svētku repertuāru- 20 sarežģītas, modernas un interesantas dziesmas. Dziesmu svētki ir kā balva par ieguldīto darbu, ko vērtē 2 atlases skatēs nopietna žūrija. Novēlu lai zēni prastu saņemt un novērtēt šo balvu- dalību svētku koncertā – Mežaparka lielajā estrādē, pievienojot savas balsis labākajiem Latvijas dziedātāju tūkstošiem…

Es lepojos ar saviem puikām un pateicos vecākiem par atbalstu un gudrību savu dēlu kultūras un inteliģences veidošanā. Tas ir labākais, ko jaunietis var šovasar iegūt- emocionālu, spilgtu, muzikālu baudījumu, dzīves pieredzi, kas paliek atmiņā uz visu mūžu. Un ejot svētku gājienā garām Brīvības piemineklim, zēni, esiet lepni par sevi, par Dziesmu svētku tradīciju un mūsu Baumaņu Kārļa  vārdiem: “…. Kur latvju meitas zied,

                                                      Kur latvju dēli dzied,

                                                      Laid mūs’ tur laimē diet,

                                                      Mūs’ Latvijā!”  

 

Mīlestībā Baiba Pētersone

 

Ar sirdi korī

6 reizi Jaunjelgavas vidusskolas 26 meiteņu kora dziedātājas šovasar piedalīsies 11. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Pirmoreizi kolektīvs uz Rīgu devās 1989. gadā uz 6. Svētkiem. Pēc tam izcīnīja tiesības piedalīties 2000., 2005., 2010. gada svētkos.

Dziedāt Mežaparka lielajā estrādē, daudzu tūkstošu pulkā, tā ir goda lieta un augstākais, ko var sasniegt kora dziedātājs.

Iet gadi, mainās kora sastāvs un dalībnieku skaits. 15 gadus atpakaļ kolektīvā pat bija 55 meitenes, bet nemainīgs un stabils paliek kora skanējums un dinamiskais izpildījums. Lai to sasniegtu mēģinājumos vairākkārt jāatkārto viena un tā pati muzikālā frāze, jāslīpē katra nodziedātā skaņa. Tas ir melnais darbs. Es priecājos, ka meitenes saprot tā nozīmi. Bieži vien mācību stundas ir par īsu, lai paveiktu visu līdz galam nevainojami.

Esmu lepna ar savām meitenēm, jo koru skatēs pārsvarā esam saņēmušas 1. pakāpes diplomus. Paldies meitenēm par izturību, aizrādījumu ievērošanu, jo tas tiek darīts, lai sasniegtu labu priekšnesumu, kura rezultātā redzu prieka dzirksti meiteņu acīs.

Kora vadītāja Maija Otto

TD kolektīvs „Atvars”

TD kolektīvs „Atvars”

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com