Tradīcijas

Tradīcijas

 •  Zinību diena;
 • Miķeļdienas tirdziņš;
 • Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate, plostiņu konkurss “Gaismas vilnis Daugavā” un piemiņas brīdis;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums;
 • Labdarības akcijas: dzīvnieku patversmē, Vīgantes krīzes centrā, sociālās aprūpes centrā Rīgā, vientuļo pensionāru apmeklēšana;
 •  Ziemassvētku pasākumi;
 • Žetonu vakars;
 • Valentīna diena;
 • Koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”;
 • Sadancošanās svētki ar citu skolu kolektīviem;
 • Mātes dienas pasākums – interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts;
 •  „Skolas lepnums”.