Tradīcijas

Tradīcijas

§  “Spicā nakts Jaunjelgavā”;

§   Mūzikas festivāls „Draugi”;

§  Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate, plostiņu konkurss “Gaismas vilnis Daugavā” un piemiņas brīdis;

§  Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums;

§  labdarības akcijas: dzīvnieku patversmē, Vīgantes krīzes centrā, sociālās aprūpes centrā Rīgā, vientuļo pensionāru apmeklēšana;

§  Ziemassvētku pasākumi;

§  Žetonu vakars;

§  Valentīna diena;

§  koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”;

§  konkurss „Skolas talanti”;

§  sadancošanās svētki ar citu skolu kolektīviem;

§  Mātes dienas pasākums – interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts

§   „Skolas lepnums”.