Stundu laiki

Stundu laiki

IZRAKSTS

no skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem

MĀCĪBU UN DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA SKOLĀ

Jaunjelgavas vidusskolā noteikta piecu darba dienu nedēļa (pirmdiena – piektdiena)

Mācību stundu laiki pirmdien ir

1.stunda  8.50 – 9.30

2.stunda  9.35 – 10.15

3.stunda  10.30 – 11.10

4.stunda  11.15 -  11.55

(pusdienlaiks 1. – 4. klasēm)

4.stunda (1. -4. klasēm)  11.55  - 12.35

(pusdienlaiks 5. – 12. klasēm)

5.stunda  12.40  - 13.20

6.stunda  13.25  -  14.05

7.stunda  14.10  -  14.50

8.stunda  14.55  -  15.35

 

Mācību stundu laiki otrdiena – piektdiena

1.stunda  8.50 – 9.30

2.stunda  9.35  - 10.15

3.stunda  10.25  - 11.05

4.stunda  11.10  - 11.50

(pusdienlaiks 1. -4. klasēm)

4.stunda (1. -4. klasēm)  11.50 – 12.30

(pusdienlaiks 5.-12. klasēm)

5.stunda  12.35 – 13.15

6.stunda  13.20 – 14.00

7.stunda  14.05 – 14.45

8.stunda  14.50 – 15.30

nepieciešamības gadījumā direktora vietniece mācību darbā var ielikt 0. stundu, kura sākas 8.05