PROJEKTI VIENO UN VIRZA, 2019.gada septembris - decembris

Jaunjelgavas vidusskola skolotājas Ineses Ermansones vadībā ir iesaistījusies starptautiskā skolu sadarbības Erasmus+ projektā “Putniem ir jālido”

Nu jau ceturto mēnesi Jaunjelgavas vidusskolā skolēniem ir iespēja piedalīties Erasmus+ projekta  „Birds have to fly!” jeb "Putniem ir jālido!" aktivitātēs. Septembrī skolēni zīmēja logo, tad oktobrī pētīja un uzzināja daudz jaunu par Balto cielavu un tās migrācijas ceļiem, novembrī sagaidījām viesus parādot daudzpusīgo dzīvi skolā – gan mācību darbu, gan plašu skolēnu radošo koncertu, gan apskatījām pilsētu domi, kultūras namu, jauniešu centru, bibliotēku. Decembrī vērojam putnus, gatavojam putnu barotavas un apkopojam to prezentācijās.

No 26. līdz 29.novembrim šī projekta ietvaros Jaunjelgavas vidusskolā viesojās seši skolotāji no projekta partnerības skolām Horvātijā, Slovēnijā un Spānijā. Gaidot viesus, Jaunjelgavas vidusskolas radošā grupa skolas 2.stāva foajē bija izveidojusi gan skaistu, interesantu izstādi par putniem, gan 3.stāva foajē vienkopus varēja skatīt Latvijas novadu un pilsētu ģerboņus, kuros attēlots kāds putns. Viesskolotāji ne tikai apmeklēja atklātās stundas vēsturē, ģeogrāfijā, angļu valodā un sportā, smeloties jaunu un lietderīgu pieredzi, kas noderēs turpmākajā darbā partnerību skolās, bet arī paši stāstīja par Horvātijas, Slovēnijas un Spānijas nacionālajiem putniem. Jaunjelgavas vidusskolas skolēni sagatavoja un prezentēja prezentācijas par Latvijas nacionālo putnu Cielava, par putnu migrāciju, par mūsu izglītības sistēmu, par mūsu Jaunjelgavas vidusskolu un tās sasniegumiem, tā nesot skolas vārdu tālāk Eiropas kontekstā. Bija patīkami dzirdēt, kā mūsu skolas 12.klases skolnieces Māra Auziņa, Marta Ķirse un Linda Braumane prezentēja savu paveikto darbu par izglītības sistēmu valstī. Mūsu skolas skolēniem un viesiem par Latvijas nacionālo putnu stāstīja 10.klases skolnieks Mikus Matusevičs.

Kā lielisks un motivējošs stimuls aktīvākajiem, darbīgākajiem un ieinteresētajiem projekta gaitā skolēniem būs iespēja apmeklēt mūsu partnerības skolas, protams, arī iegūt jaunus draugus un paplašināt savu redzesloku.

 

 

Birds have to fly!

Jaunjelgavas vidusskolā ir uzsākta jauna projekta realizācija!
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes ietvaros projekts „Birds have to fly!” 

Jaunjelgavas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Birds have to fly!” finansē Eiropas Savienība. 
Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ 
Projekts darbības laiks:  no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam.
Projekta dalībvalstis: Latvija, Horvātija, Slovēnija, Spānija.
Projekta dalībnieki Latvijā: Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji.
Projekta koordinātore skolotāja Inese Ermansone

Jūlijs, augusts, 2017

Projekta bukleta izveide.
E- grāmatiņas izveide.
Erasmus+ projekta "Let's make music on in the classroom!" noslēguma atskaites sagatavošana.
Darbs interneta vietnēs, ievietojot informāciju eTwinning un Mobility Tool+ 

   

 https://issuu.com/ineseermansone/docs/projekts_erasmus 

Maijs, jūnijs, 2017

Projekta aktivitāšu izvērtējums. Dalīšanās pieredzē un stāstījumi klasēs un skolotāju pedagoģiskās padomes sēdē.

Aprīlis, 2017


Jaunjelgavas vidusskolas skolēni Laura Frīdmane, Aija Steca, Linda Korbuta, Māris Broks, Tomass Deinis, skolotājas Anita Tumane, Katrīna Stahovska, Inese Ermansone un šoferis Māris Rēķis dodas vizītē uz sadraudzības skolu Polijā.
Skolotājas ir sagatavojušās atklātajai stundai Polijas skolā Jablonnā. Tiek stāstīts par Latviju, par gadskārtējām tradīcijām Latvijā, un tieši par Lieldienām. Poļu skolēni mūsu skolotāju vadībā mācās latviešu valodu, veido Lieldienu dekorus un iepazīst Latviju.
Mūsu Jaunjelgavas vidusskolas skolēni ir sagatavojuši trīs populāras spēles, ko mācīt citiem puikām un meitenēm no Lietuvas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Itālijas, Spānijas un Ungārijas. Mājas darbu klāstā bija ne tikai atklātā stunda skolotājiem un skolēniem, Skolēniem bija jāparāda 20.minūšu sagatavotā koncertprogramma - latviešu tautas dziesmas un dejas. Mūsu skolēni dejojot un dziedot latviešu nacionālajos tērpos guva nedalītu atzinību no skatītāju puses. Un vēl katras skolas skolotāji kopā ar skolēniem organizēja savu nacionālo ēdienu vakaru. Tas bija ne tikai garšīgi, bet ļoti interesanti. Visu vizītes laiku gaisā virmoja enerģija, pozitīvas emocijas , spēles prieks un mēs visi kopā guvām daudz jaunu zināšanu un noderīgu pieredzi. Skolēni rādīja, ko paši prot un mācījās arī no citiem, tā uzzinot daudz jauna par citām skolām un zemām. Protams, arī dzīvošana ģimenēs un meiteņu un puiku patstāvība bija laba dzīves skola. Noslēgumā mūsu poļu draugi bija noorganizējuši kopēju ekskursiju uz skaistu pilsētu Lublinu un galvaspilsētu Varšavu.

              

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com