Aicina 10. klase!

 2020./2021.mācību gadā

 Vidusskolā Tev būs iespējas:

Mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību, izvēloties vienu no diviem padziļinātiem kursiem:

Valodu mācību jomā –

 • Latviešu valodu un literatūru
 • Angļu valodu
 • Vēsturi un sociālās zinātnes

Dabaszinātņu mācību jomā –

 • Bioloģiju
 • Ķīmiju
 • Ģeogrāfiju

Mūsu skolā Tu varēsi izvēlēties kādus no specializētajiem kursiem:

 • Valsts aizsardzības mācību
 • Vācu valodu, kā trešo svešvalodu
 • Psiholoģiju
 • Publisko runu

 Tev būs iespējas:

 • triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 • izvēlēties komerczinību kursu, saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, uzņēmējdarbības un mārketinga pamatu apgūšanu;
 • par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot saņemt J.Lapas starta stipendiju 300 Euro apmērā;
 • iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā;
 • mācību laikā papildus iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību (teoriju pilnībā apmaksā skola);
 • par labām un teicamām sekmēm saņemt ikmēneša stipendiju no 20 - 60 Euro apmērā.

 

Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:

 • mākslinieciskajā pašdarbībā :
  • deju kolektīvā,
  • vokālajā ansamblī,
 •  dažādās sporta sekcijās (vieglatlētikā, volejbolā);
 • aktīvi iesaistīties skolas skolēnu pašpārvaldes darbībā;

Skolā ir :

 • labi nodrošināti un aprīkoti mācību priekšmetu kabineti;
 • bezmaksas dienesta viesnīca;
 • sporta zāle, stadions.

Tālr. uzziņām: +37129388256. www.jaunjelgavasvidusskola.lv, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.