Sadancis

Ceturtdien, 30.janvārī Jaunjelgavas vidusskolā notiks skolēnu sadancis - priekšskate. Piedalīsies deju kolektīvi no Aizkraukles novada vidusskolas, Aizkraukles pagasta sākumskolas, Daudzeses pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra, Madlienas vidusskolas, Neretas vidusskolas, Olaines 1.vidusskolas, Seces pamatskolas un Skrīveru kultūras centra.
Pēc koncerta dejotāji dosies uz sporta zāli, kur norisināsies sacensības tautas bumbā. Veiksmi, dejotprieku un izturību sporta sacensībās!

Inese Ermansone

 

Aicina 12.klase!

Lai veiksmīgs Jaunais gads!

Dāvanu maiss

 9.klases skolnieces veidoja diplomdarbu mājturībā - dāvanu maisus Ziemassvētkos, kuri tika uzdāvināti sākumskolas klasēm. Šie darbi bija jāveic pāros. Katrs maiss ir ar savu stāstu.Tos veidoja 9.klases skolnieces Līva Razgale, Gundega Gruberte, Arta Reķe, Diāna Muceniece, Beatrise Kraševska, Valērija Kovaļova un Elīna Vickopa. Darbus vērtēja skolas direktore, mācību pārzine un sākumskolas skolotājas. Aicinām arī jūs, kādu iepriecināt ar savu labo darbu!

9.klases skolniece Elīna Vickopa.

PuMPuRS

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas” Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017.gada 16.marta ir sācis īstenot projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura īstenošanas periods ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Lasīt vairāk

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com