Īstermiņa skolotāju darba vizīte, BEDRIYE BILEYDI ILKOKULU

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni jau daudzus gadus sekmīgi piedalās Eiropas Savienības skolu sadraudzības projektos. Šī Erasmus+ projekta ”ART-ICT-ICT-HOPE-ADVENTURE” mobilitāte notika no 10.-14. janvārim Turcijas pilsētā Antālijā, kurp devās Jaunjelgavas vidusskolas projektu koordinātore Inese Ermansone un sākumskolas skolotāja Inese Uzulniece. Kā noteicošais šajā darba vizītē bija diskusijas  par projekta sekmīgu virzību saskaņā ar projekta pieteikumu ar skolotājiem no Polijas, Spānijas un Turcijas.

Lasīt vairāk

“Latvijas Skolas soma” - Latvijas dāvana skolēniem

2019.gadā, sagaidot mūsu valsts simtgadi, visām Latvijas skolām tika dota lieliska iespēja apmeklēt izzinošus vēstures un kultūras pasākumus, lai labāk iepazītu mūsu zemes vērtības. Par tiem noteiktu summu katram skolēnam atmaksāja valsts. Šogad jau trešo gadu skolēni to izmanto, ievērojot valstī esošos drošības noteikumus. Tāpēc ir notikušas gan ekskursijas uz dažādiem  objektiem, gan virtuālā un video tikšanās.

Lasīt vairāk

Laimīgu Jauno gadu!

Konkurss “Radošais intelektuālis”

Konkursā “Radošais intelektuālis" Veicināšanas balvu iegūst Jaunjelgavas vidusskolas 11. klases komanda, simpātijas balvu iegūst 10. klases komanda!

Sveicam un lepojamies!

Patentu valdes organizētajā skolēnu konkursā “Radošais intelektuālis” šogad piedalījās rekordliels komandu skaits – par balvām kopumā cīnījās 48 komandas trīs vecuma grupās. Skolēnu uzdevums bija veidot trīs radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma (patenti, preču zīmes, dizainparaugi u.c.) tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Radošos uzdevumus skolēni varēja veidot, gan fotografējot, gan veidojot testus, spēles un krustvārdu mīklas, kā arī citādi radoši izpaužoties, lai rosinātu interesi par intelektuālā īpašuma nozīmību mūsdienās un uzņēmējdarbībā.

Lasīt vairāk

Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji īsteno mobilitāti uz Zaragozu

 

Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji jau vairāku gadu garumā sekmīgi iesaistās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas “Stratēģiskās partnerības” projektos. Jau trešo mācību gadu, sadarbībā ar trīs ES dalībvalstu skolām (Horvātija, Spānija, Slovēnija) tiek realizētas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Birds have to fly!” („Putniem ir jālido!”) aktivitātes un uzdevumi, kura koordinatore un vadītāja ir angļu valodas skolotāja Inese Ermansone. Kā galvenā caurviju tēma projektā ir skolēnu zināšanu padziļināšana pētot tēmu par putniem, kā arī sadarbības, saziņas un citu dzīves prasmju pilnveidošana.

Lasīt vairāk