Par streiku

Cien. Jaunjelgavas vidusskolas vecāki, skolotāji, darbinieki!

Streika nebūs!

19.septembrī mācību process Jaunjelgavas vidusskolā turpinās saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu! 

Uz tikšanos pirmdien!


Direktore

 

LIZDA sveiciens!

Sveiciens

Jaunjelgavas vidusskolas darba kārtība, uzsākot 2022./2023.m.g.klātienē

Izdota saskaņā ar 2022. gada 23. augustā veiktajiem grozījumiem MK 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662. "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 DROŠĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

Lasīt vairāk

Zinību diena