Apsveicam!

Noslēdzies rakstniekam, filozofam Roberta Mūkam veltītais literāro darbu konkurss. 7.klases skolniekam Martinam Vilnim 3.vieta,  Renātei Onužānei (7.kl.) un Margitai Grubertei (8.kl.) atzinība.  Paldies par piedalīšanos arī Paulai Lejniecei un Kristiānai Kāpai!

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm

Jaunjelgavā

2020.gada 30.oktobrī            

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm  Jaunjelgavas vidusskolā

Izdota saskaņā ar Grozījumiem MK 2020.gada 9.jūnija noteikumos

 Nr. 360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ,

 MK noteikumi Nr. 647, 27.10.2020.

 

 1. Mācību process tiek organizēts pēc 7.-12.kl. stundu saraksta.
 2. Mācību stundas notiek reālajā laikā. Stundas var tikt organizētas tiešsaistē.
 3. Katru dienu skolēni izpilda un iesniedz padarītos darbus līdz pl.15.00.
 4. Stundu plānu katrai dienai klases audzinātājs iesūta klases skolēniem e-klases pastā līdz pl.9.00.
 5. Mācību stundu organizēšanai tiek izmantotas sekojošas formas un metodes:
  • uzdevumi.lv
  • soma. lv
  • ZOOM tiešsaistes platforma, pieslēdzoties pēc stundu saraksta
 6. E-klases žurnālā tiek izdarīts ieraksts par stundas tēmu. Skolēniem veicamos patstāvīgos darbi tiek ierakstīti sadaļā ”uzdots”.
 7. Patstāvīgo darbu vērtējumus atspoguļo kā formatīvo vērtējumu mācību stundu žurnālā ar i/ni vai % .
 8. Ja darbi netiek iesniegti noteiktajā termiņā - līdz pl.15.00, tiek izdarīts ieraksts “n/v”.
 9. Ja skolēns ir saslimis ( tātad tiks iesniegta ārsta zīme), tiek izdarīts ieraksts “n”
 10. Individuālās konsultācijas pēc konsultāciju grafika notiek ZOOM vai WhatsApp tiešsaistes platformā, iepriekš vienojoties ar skolotāju par laiku.

 Kārtība stājas spēkā 2020.gada 30.oktobrī, ir spēkā līdz turpmākam rīkojumam.

 

Direktore                                 L.Mīlīga

 

KARTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS 7.-12.KLASĒM JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLĀ

 

Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

RĪKOJUMS

 Jaunjelgavā

 14.10.2020.                                                                                         Nr. 1-12/15                

 Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

 1. Stingri ievērot Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumos Nr.623 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos ierobežojumus, kā arī sekot līdzi šo noteikumu grozījumiem.

 2. Noteikumi nosaka no 17. oktobra papildu ierobežojumus :

 • interešu izglītībai

 Interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem grupās nenotiek. Var notikt tikai individuālas apmācības (mūzikas un mākslas skola).

 • sporta jomai

Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuvesTelpās treniņi var norisināties tikai individuāli.

Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

 • mācību procesa organizācijai skolā

Jaunāko klašu skolēni no 1.–6. klasei mācās skolā klātienē, ja skola nav pašvaldībā, kur noteikti īpaši ierobežojumi.

7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācās attālināti. 

3. Sabiedriskās vietās – no 14. oktobra jāvalkā sejas maska.

3.1.   Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. 

3.2. Maskas jāvelk veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu.

4. Rīkojums saistošs Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem.

5. Rīkojums stājas spēkā 14.10.2020. un ir spēkā līdz tā atcelšanai.

 

Direktore         (personisks paraksts)                           Lauma Mīlīga

Meža dienas

25. septembrī 7. klase piedalījās Meža dienas pasākumā. Interesanto dienu vadīja mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas "Pūpoli" pārvaldnieks un īpašnieks Raimonds Mežaks un Meža konsultāciju pakalpojumu centra Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante Inga Buša.

Skat. Martas veidoto video prezentāciju https://youtu.be/HcfMBmdT7HE 

Lasīt vairāk

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com