Rekvizīti naudas iemaksai skolas ēdnīcā un kafejnīcā ''Citruss''

SIA''BVR'' 45402008033
LV47UNLA 00 500 198 179 78
SEB banka a/s 

Norādīt ''par ēdināšanas pakalpojumiem'' norādot  vārdu, uzvārdu un klasi.
Piemēram, par 5 dienām - 9,- EUR
Var iemaksāt "Citrusā'' skaidrā naudā. Piemēram, iemaksāt piektdien vai brīvdienās nākošajai nedēļai.