Pasākumi

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2018./2019.m.g.2.semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Janvāris

     

Leļļu teātra izrāde „Sapņu kuģis”

1.-4.kl.

15.01.

I.Uzulniece

Barikāžu atceres diena

4.-9.kl.

21.01.

L.Mīlīga

Deju kolektīvu sadancis „Daugavas krastā”

4.-10.kl.

24.01.

I.Ermansone

Februāris

     

Koru draudzības koncerts „Mūzikas skaņas ziema” Salas vidusskolā

3.-11.kl.

08.02.

M.Otto

Projektu diena – popiela „Pār visu zemi mīla valda”

1.-11.kl.

13.02.

A.Vaivade

Koru kopmēģinājums Aizkrauklē

1.-4.kl.

18.02.

M.Otto

Vidusskolēnu ZPD aizstāvēšana

10.-11.kl.

18.- 19.02.

I.Čerjaka

Skolas skatuves runas konkurss

1.-11.kl.

20.02.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Vecāku diena

1.-11.kl.

21.02.

L.Mīlīga

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” Aizkrauklē

8.-11.kl.

28.02.

B.Pētersone

Marts

     

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss 1.kārta, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

1.-4.kl.

04.03.

M.Otto

Dejotāju draudzības koncerts Secē

1.-6.kl.

06.03.

I.Ermansone

Koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”

1.-11.kl.

08.03.

I.Ermansone

Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta Aizkrauklē

1.-11.kl.

19.03.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Aizkrauklē

1.-10.kl.

20.03.

I.Ermansone

Aprīlis

     

Koru kopmēģinājums Aizkrauklē

1.-4.kl.

08.04.

M.Otto

Projektu diena – „Atnāca Lieldiena pār augstu kalnu”

1.-11.kl.

18.04.

I.Ermansone

Skolas pavasara talka

1.-11.kl.

15.-18.04.

I.Čerjaka

„Skolas lepnums”

1.-11.kl.

25.04.

J.Kalniņa

Maijs

     

Eiropas diena

5.-11.kl.

09.05.

I.Mireka

Mātes dienai veltīts pasākums „Melna ar baltu satikās”

1.-11.kl.

10.05.

I.Uzulniece

Skolas pēdējais zvans

1.-11.kl

17.05.

I.Inda

Dziesmu diena Jaunjelgavā „Ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkiem”. 

1.-11.kl.

17.05.

M.Otto, B.Pētersone

Novada svētki Staburagā

1.-3.kl.

25.05.

I.Ermansone

Mācību gada noslēgums

1.-11.kl.

31.05.

L.Mīlīga, J.Kalniņa

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Talsos

4.-10.kl.

31.05.

I.Ermansone

 

Pasākumu norises datumi var tikt mainīti

 

 

 

 

 

 

 


 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com