Pasākumi

 

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2020./2021.m.g. 1. semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Septembris

     

Zinību diena

1.-12.kl.

01.09.

L.Mīlīga, I.Čerjaka

Olimpiskā diena

1.-12.kl.

18.09.

Z.Osāne

Miķeļdienas tirgus

1.-4.kl.

30.09.

A.Tumane

Akcija „Skolas ābeļdārzs”

1.-12.kl.

septembris

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

Oktobris

     

Aristotelis

10.-12.kl.

05.-08.10.

K.Stahovska

Koncerts „Mēs esam draugi”

1.-12.kl.

16.10.

B.Pētersone

Skolas teritorijas sakopšana

1.-12.kl.

oktobris

Klašu audzinātāji

Mācību ekskursijas un pārgājieni

1.-12.kl.

septembris-oktobris

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

Novembris

     

Lāčplēša diena

1.-12.kl.

11.11.

Klašu audzinātāji

Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts pasākums „Latvija var”

1.-12.kl.

17.11

I.Čerjaka

 

 

 

 

Decembris

     

Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem

8. un 10.kl.

01.-04.12.

I.Bruņeniece, R.Vovere

Ziemassvētku uzvedums

1.-12.kl.

17.12.

I.Čerjaka, A.Vilne

Klašu Ziemassvētku eglītes

1.-12.kl.

18.12.

Klašu audzinātāji

Labdarības akcija

1.-12.kl.

decembris

Klašu audzinātāji

 

Pasākumu norises datumi var tikt mainīti