Pasākumi

 

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2021./2022.m.g. 1. semestris

 

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Septembris

 

 

 

Zinību diena

1.-12.kl.

01.09.

L.Mīlīga, A.Vilne

Sporta spēles

1.-4.kl.

16.09.

Z.Osāne

Sporta spēles

5.-12.kl.

23.09.

Z.Osāne

Miķeļdienas tirgus

1.-4.kl.

29.09.

I.Kondratjeva

Oktobris

 

 

 

Aristotelis

10.-12.kl.

oktobris

I.Inda

Skolotāju diena

 

01.10.

Skolas pašpārvalde

Vides nedēļa

1.-12.kl.

04.10.-08.10.

Klašu audzinātāji

Mācību ekskursijas un pārgājieni

1.-12.kl.

septembris-oktobris

Klašu audzinātāji

Novembris

 

 

 

Lāčplēša spēka skrējiens.

1.-12.kl.

11.11.

Z.Osāne/D.Boltrikovs

Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts pasākums

1.-12.kl.

17.11.

A.Vilne/S.Vickopa

Decembris

 

 

 

Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem

8. un 10.kl.

01.-03.12.

I.Mireka/ I.Sprengeļe

Ziemassvētku uzvedums

1.-12.kl.

20.12.

I.Čerjaka/A.Vilne

Klašu Ziemassvētku eglītes

1.-12.kl.

21.12.

Klašu audzinātāji

Labdarības akcija

1.-12.kl.

decembris

Klašu audzinātāji

Pasākumu norises datumi var tikt mainīti