Pasākumi

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2017./2018.m.g.

2.semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Janvāris

     

Barikāžu atceres diena

1.-12.kl.

19.01.

I.Mireka

Deju kolektīvu sadancis „Daugavas krastā”

4.-9.kl.

25.01.

I.Ermansone

Žetonu vakars

10.-12.kl.

27.01.

I.Inda, I.Čerjaka

Skolas skatuves runas konkurss

1.-12.kl.

31.01.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Februāris

     

Vidusskolēnu ZPD aizstāvēšana

10.-12.kl.

06.-08.02.

I.Čerjaka

Mīlestība mākslā

1.-12.kl.

15.02.

M.Otto

Sadarbības novadu skolu skatuves runas konkurss Aizkrauklē

1.-12.kl.

19.02.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” Aizkrauklē

8.-12.kl.

23.02.

B.Pētersone

Marts

     

Koncerts pensionāriem „No sirds uz sirdi”

1.-12.kl.

01.03.

I.Ermansone

Iekustini smadzenes!

1.-12.kl.

09.03.

R.Pormale

Saulītes modināšana

1.-12.kl.

20.03.

I.Čerjaka, I.Ermansone

5.-9.kl. koru un zēnu koru konkurss „Dziesmai būt”

2.-9.kl.

23.03.

M.Otto

Olu krāsošanas darbnīca

1.-12.kl.

29.03.

I.Čerjaka

Aprīlis

     

1.-4.klašu koru skate-koncerts Jaunjelgavas luterāņu baznīcā

1.-4.kl.

07.04.

M.Otto

„Ciemos pie pasakas”

1.-4.kl.

10.04.

I.Uzulniece

„Skolas lepnums”

1.-12.kl.

12.04.

J.Kalniņa

Starpnovadu skolu deju kolektīvu skate-koncerts

1.-9.kl.

17.04.

I.Ermansone

X Latvijas zēnu koru konkurss „Puikas var!”

2.-7.kl.

19.04.

M.Otto

Skolas pavasara talka

1.-12.kl.

23.-27.04.

I.Čerjaka

Ceļojums Dabaszinību pasaulē

1.-12.kl.

30.04.

R.Pormale

Maijs

     

Mātes dienas koncerts

1.-12.kl.

11.05.

I.Čerjaka

Skolas pēdējais zvans

1.-12.kl

18.05.

I.Inda, K.Stahovska

Sadarbības novadu Dziesmu un deju diena Neretā

1.-12.kl.

18.05.

I.Ermansone, M.Otto

Sporta diena

1.-11.kl.

30.05.

A.Jegorova

Mācību gada noslēgums

1.-12.kl.

31.05.

L.Mīlīga, J.Kalniņa

X Latvijas zēnu koru salidojums „Puikas var!” Cēsīs

2.-7.kl.

31.05.-01.06.

M.Otto

 

 

 

 

 

 


 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com