Pasākumi

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2019./2020.m.g.2.semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Janvāris

     

Barikāžu atceres diena.

5.-9.kl.

20.01.

N.Raubiška

Žetonu vakars

11.-12.kl.

25.01.

I.Čerjaka, R.Pormale

Vidusskolēnu ZPD aizstāvēšana

10.-12.kl.

28.-30.01.

I.Čerjaka

Deju kolektīvu sadancis - priekšskate „Daugavas krastā”

1-6.kl.

30.01.

I.Ermansone

Februāris

     

Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta Aizkrauklē

1.-12.kl.

07.02.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Valentīna diena

5.-12.kl.

13.02.

I.Čerjaka, skolas pašpārvalde

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” Aizkrauklē

8.-12.kl.

17.02.

B.Pētersone

Vecāku diena.”Viedierīču ietekme uz nervu sistēmu” – lektore I.Baltpurviņa

1.-12.kl.

20.02.

L.Mīlīga

Dejotāju draudzības koncerts Madlienas vidusskolā

1.-6.kl.

21.02.

I.Ermansone

Marts

     

Koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”

1.-12.kl.

06.03.

I.Ermansone

Dejotāju draudzības koncerts Secē

1.-6.kl.

11.03.

I.Ermansone

ERASMUS+ projekta dalībnieku apmaiņas mācību vizīte Slovēnijā

8.-12.kl.

23.-27.03.

I.Ermansone

 

 

 

 

Aprīlis

     

Tautas deju lielkoncerta kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (Aizkrauklē)

1.-6.kl.

08.04.

I.Ermansone

Skolas pavasara talka

1.-12.kl.

20.-24.04.

I.Čerjaka

„Skolas lepnums”

1.-12.kl.

30.04.

I.Čerjaka, L.Mīlīga

Maijs

     

Vecāku pēcpusdiena, veltīta Mātes un Ģimenes dienai

1.-12.kl.

15.05.

I.Uzulniece, I.Čerjaka

Skolas pēdējais zvans

1.-12.kl

15.05.

R.Vovere, I.Čerjaka

Jaunjelgavas novada skolēnu Deju diena

1.-10.kl.

22.05.

I.Ermansone

Mācību gada noslēgums

1.-11.kl.

29.05.

L.Mīlīga

Jūnijs

 

 

 

12.klases izlaidums

11.-12.kl.

13.06.

I.Čerjaka, R.Pormale

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2019./2020.m.g.1.semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Septembris

     

Zinību diena

1.-12.kl.

02.09.

L.Mīlīga, I.Čerjaka

Eiropas sporta nedēļa

1.-12.kl.

23.-27.09.

A.Jegorova

Miķeļdienas tirgus

1.-4.kl.

27.09.

A.Tumane

Oktobris

     

„Paldies!” – Skolotāju dienai veltīts koncerts PII „Atvasīte”

2.-4.kl.

02.10.

I.Ermansone, I.Uzulniece

Aristotelis

10.-12.kl.

03.10.

I.Čerjaka

Skolotāju diena

1.-12.kl.

04.10.

I.Čerjaka, skolas pašpārvalde

Putras diena

1.-4.kl.

10.10.

S.Vickopa

Koncerts „Draugi”

1.-12.kl.

18.10.

B.Pētersone

Skolas teritorijas sakopšana

1.-12.kl.

oktobris

I.Čerjaka

Mācību ekskursijas un pārgājieni

1.-12.kl.

septembris- oktobris

Klašu audzinātāji

Novembris

     

„Skan dziesma manai zemei”

1.-12.kl.

15.11

I.Čerjaka

Ierindas skate

1.-12.kl.

15.11

I.Čerjaka, A.Jegorova

„Erasmus+” skolu sadraudzības projekts „Putniem ir jālido”

1.-12.kl.

26.-29.11.

I.Ermansone

Decembris

     

Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem

8. un 10.kl.

02.-10.12.

I.Sprengeļe, I.Inda

Vīru kopas „Vilki” koncerts

6.-12.kl.

06.12.

I.Bruņeniece

TDK „Atvars” dejotāju Ziemassvētku pasākums

1.-9.kl.

11.12.

I.Ermansone

Ziemassvētku uzvedums

1.-12.kl.

19.12.

I.Čerjaka, I.Ermansone, B.Pētersone

Klašu Ziemassvētku eglītes

1.-12.kl.

20.12.

Klašu audzinātāji

Labdarības akcija

1.-12.kl.

decembris

Klašu audzinātāji

 

Pasākumu norises datumi var tikt mainīti

 

 

 

 

 

 

 


 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com