Pasākumi

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2016./2017.m.g.

2.semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Janvāris

     

Barikāžu atceres diena

1.-12.kl.

20.01.

I.Mireka

Deju kolektīvu sadancis „Daugavas krastā”

1.-9.kl

26.01.

I.Ermansone

Žetonu vakars

11.-12.kl.

28.01.

B.Pētersone, I.Inda

Februāris

     

Skolas skatuves runas konkurss

1.-12.kl.

01.02.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Latviešu valodas nedēļa

1.-4.kl

6.-10.02.

I.Uzulniece

Vidusskolēnu ZPD aizstāvēšana

10.-12.kl.

6.-10.02.

I.Čerjaka

Skolas vecāku kopsapulce „Pozitīva audzināšana - veiksmīgas pieaugušo un bērnu sadarbības atslēga”

1.-12.kl.

21.02.

L.Mīlīga

Sadarbības novadu skolu skatuves runas konkurss Aizkrauklē

1.-12.kl.

24.02.

I.Čerjaka, I.Uzulniece

Aizkraukles sadarbības novadu skolēnu zinātniskā konference Jaunjelgavā

11.-12.kl.

24.02.

L.Mīlīga, I.Inda

Marts

     

Koncerts pensionāriem „No sirds uz sirdi”

1.-12.kl.

03.03.

I.Ermansone

Matemātikas nedēļa

1.-4.kl.

6.-10.03.

I.Uzulniece

Fotokonkurss „Māksla dabaszinībās”

5.-12.kl.

6.-10.03.

R.Pormale

Konkurss „Ko es varu, to es daru”

1.-12.kl.

10.03.

M.Otto

„Topošo zinātnieku kalve”

6.-9.kl.

20.-24.03.

R.Pormale

Putnu dienas

1.-4.kl.

27.-31.03.

I.Uzulniece

Aprīlis

     

Anekdošu virpulis

1.-12.kl.

04.04.

R.Vovere, I.Uzulniece

„Skolas lepnums”

1.-12.kl.

06.04.

J.Kalniņa

Lieldienas skolā

1.-12.kl.

18.04.

I.Ermansone, I.Čerjaka

Skolas pavasara talka

1.-12.kl.

24.-28.04.

I.Čerjaka

Salidojums „Uzsmaidi savai skolai!”

 

29.04.

J.Kalniņa

Maijs

     

Skolas pēdējais zvans

1.-12.kl

12.05.

B.Pētersone, I.Čerjaka

Mātes dienas koncerts

1.-12.kl.

12.05.

I.Čerjaka

Sadarbības novadu Dziesmu un deju diena Aizkrauklē

1.-12.kl.

19.05.

I.Ermansone, M.Otto

Sporta diena

1.-11.kl.

30.05.

A.Jegorova

Mācību gada noslēgums

1.-12.kl.

31.05.

L.Mīlīga, J.Kalniņa

 

 

 

 

 

 


 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com