Vēsture

No vēstures...

1946.gada 31.augusta Latvijas PSR Izglītības ministrijas pavēlē teikts: reorganizēt Jaunjelgavas ekonomisko tehnikumu par vidusskolu, par tās direktoru iecelt Kārli Krūmiņu. Skola atradās domes ēkā, toreiz Sarkanarmijas ielā 11.

No 1956. gada Jaunjelgavas vidusskolā mācības noritēja latviešu un krievu plūsmā, jo pievienoja Jaunjelgavas septiņgadīgo skolu (krievu).

Jaunjelgavas vidusskola atradās 6 ēkās:

1.Sarkanarmijas ielā (tagad Lāčplēša ielā)- galvenā ēka, vidusskolas klases,
2.Rīgas ielā 1 -internāts,
3.Rīgas ielā 22 - sākumskola,
4.Jelgavas ielā 19 – 5. -8. klases,
5.Jelgavas ielā 20 – krievu plūsmas 1.-3.klases un visas 4.klases,

6.Komjaunatnes ielā ( tagad Rātuža ielā) ēdnīca.

1977.gadā Ķekavas PMK uzcēla Jaunjelgavas vidusskolas jauno ēku Uzvaras   ielā 1.
1999.gadā pārtrauca darboties krievu plūsma skolēnu trūkuma dēļ.