Simbolika

Simbolika

Dzejnieks Jāzeps Osmanis dzejoli „Bērnības sala" veltījis Jaunjelgavas vidusskolai. Mūziķis Juris Ozols šo dzejoli 1997.gadā ietērpa melodijā, tad arī dziesma kļuva par skolas himnu „Veltījums skolai".

Ieklausies tikai, un atbalsīs
Kuplās egļu pazares trīs,
Iesmejies tikai, un viļņi no lejas,
Steidzot uz jūru, smejas!

Esam te vienā pusē, te otrā,
Pāri- saulīte spodrā.
Pasaule liela, jauka bez gala,
Mūsu bērnības sala!

Mūsu skola ir Daugavas malā,
Un mēs dzīvojam itin kā salā:
Vienā pusē ūdeņi zili,
Otrā Zemgales sili.

Tā ir pilsēta mana un tava –
Jaunjelgava

Skolas emblēma (apstiprināta 2015./2016.m.g.) Autore Megija Ermansone