Par skolas formu

14.jūnija skolas padomes sēdē pieņemtie lēmumi:


1.ieviest skolas formu ar 2016./2017. māc.gadu, nosakot, ka 1.klase skolas formu sāk nēsāt ar 2016.gada 1.septembri, pārējiem skolēniem tiek noteikts pārejas periods līdz 2016./2017.māc.gada beigām.
2.apstiprinātā skolas emblēma tiek izmantota kā skolas formas sastāvdaļa un piestiprināma krūšu kreisajā pusē.
3.izstrādāto un apstiprināto skolas formu vecākiem ir jāpasūta, ievērojot pasūtījuma nosacījumus interneta vietnē www.skolasforma.lv
4.informēt vecākus par skolas formu ieviešanu un pasūtīšanas iespējām, izmantojot Jaunjelgavas vidusskolas mājaslapu, laikrakstu Jaunjelgavas novada vēstis un citus pieejamos saziņas līdzekļus;
5.noteikt skolas formas valkāšanas nosacījumus:
5.1.svētku reizēs-meitenēm: pelēka adīta veste ar emblēmu +balta blūze+ zili rūtaini svārki vai sarafāns.
zēniem: pelēka adīta veste ar emblēmu+ balts krekls+ melnas auduma bikses.
5.2.ikdienā vienojošais elements ir pelēka adīta veste ar emblēmu, pārējām apģērba detaļām pieļaujamas variācijas.
6.Pašvaldība apmaksās ēdināšanu 5.-6.klasei -organizējot kopgaldu skolas ēdnīcā. Kafejnīcas "Citruss"apmeklējumi netiks apmaksāti.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com