Par skolu

Jaunjelgavas vidusskola atrodas
Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, LV- 5134.
Direktore Lauma Mīlīga, tel. 65133690
Skolas kanceleja 65152366
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2015. gada 25. februārī līdz 2021.gada 26. februārim. (Akreditācijas lapa N. 3039). Skola realizē vispārējo pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un vispārējo vidējās izglītības programmu. Skolēniem ir iespēja nodarboties 14 interešu izglītības, komerczinību un sporta programmās. Ir laba sporta zāle, rekonstruēts stadions, trenažieru zāle.
 
 
Skolā ir ēdnīca, kafejnīca un dienesta viesnīca.