Izglītības programmas

Izglītības programmas

Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2021.gada 5. februārī līdz 2027.gada 4. februārim. (Akreditācijas lapa N. 4079)

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības

programmas

kods

Īstenošanas vietas adrese

Licence

Nr.

Licencēšanas

datums

Pamatizglītības programma

21011111

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads,

LV-5134

V_512

20.07.2018.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads,

LV-5134

V_137

24.08.2011.

Vispārējās vidējās izglītības programma

31016011

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads,

LV-5134

V_3579

11.08.2020.