Izglītības programmas

Izglītības programmas

Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2015. gada 25. februārī līdz 2021.gada 26. februārim. (Akreditācijas lapa N. 3039)

Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111, akreditēta līdz 2021.gada 26. februārim.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011, akreditēta līdz 2021. gada 26. februārim.

Vispārējās vidējās izglītības programma, programmas kods 31016011, licencēta 21.08.2020.

Speciālās  pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611, akreditēta līdz 2021. gada 26. februārim.