Skolas padome

Skolas padome 2017./2018.m.g.

Vecāki : Lelde Lukaševica
Eva Strautniece
Ligita Briede
Linda Onužāne
Vaira Lejniece
Anita Censone
Agnese Rēķe
Ina Zvidriņa
Māris Jozēns
Andra Vilne
Mārīte Vēvere


Pašvaldības pārstāvis - Guntis Libeks - domes priešsēdētājs
Vecāku biedrības pārstāvis - Evija Vectirāne
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis - Beāte Strautniece
Skolotāja- Rea Vovere 

 

2017. gada 8.novembrī SP sēde. Piedalās : Skolas direktore L.Mīlīga, domes un vecāku biedrības pārstāve E. Vectirāne, skolotāja R.Vovere, Skolēnu pašpārvalde - B.Strautniece, vecāki: A.Vilne, A.Rēķe, A.Censone, E.Strautniece, L.Briede, M.Vēvere, V.Lejniece.


Darba kārtība:
1. Skolas darbības un mācību sasniegumu I semestra starpizvērtējums. L.Mīlīga
2. Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
3. SP galvenie uzdevumi, saskaņā ar Reglamentu.
4. Budžeta plānojums nākamajam gadam. Prioritātes.
5. Aktualitātes un citi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi
1. Pieņemt zināšanai Skolas darbības un mācību sasniegumu izvērtējumu.
2. Paredzēt budžeta plānā līdzekļus :
2.1. jaunam skolas autobusam;
2.2. dienesta viesnīcas viena 2 istabu + sanitārais mezgls komplekta renovācijai;
2.3. rast optimālu risinājumu skolas foajē renovācijai.
3. Skolēnu pašpārvaldei un klasēm konkursa kārtībā iesniegt priekšlikumus foajē redzējumam.
4. Skolas padomes priekšsēdētājas amatā apstiprināt Vairu Lejnieci.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com