Skolas padome

 

2023./2024.m.g. 

Skolas padomes sastāvs:

 

 1. Linda Onužāne – priekšsēdētāja, 4.b; 10.klase *
 2. Evija Vectirāne – pašvaldības pārstāvis, 7.,8.,12.klase
 3. Andra Vilne – pedagogu izvirzīts pārstāvis SP
 4. Beatrise Berņa – Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis, 12. klase
 5. Jeļena Marcinkeviča – 1.klase
 6. Irēna Kruope – 2.klase
 7. Anita Censone – 4.a klase
 8. Edīte Bergmane – 4.b, 6.klase
 9. Iveta Cielava – 5.klase
 10. Elita Muceniece – 6.klase
 11. Līga Aņisimova – 7. ; 10. klase
 12. Eva Strautniece – 8.klase
 13. Lauma Mīlīga - direktore

 

 • - vecāks, kura bērns mācās attiecīgā klasē