Skolas padome

 

2021./2022.m.g. 

Skolas padomes sastāvs:

 

Padomes priekšsēdētāja: Vaira Lejniece

Anita Censone -2.klase

Arturs Grikpedis - 3. klase

Elita Muceniece -4.klase

Uldis Zvirgzdiņš - 5.klase

Evija Vectirāne -  6.klase

Inese Broka - 7.klase

Linda Onužāne - 8.klase

Vaira Lejniece - 9.klase

Jurgita Gruberte -11.klase

Elīna Vickopa - skolēnu pašpārvaldes pārstāvis

Evija Vectirāne - Ppšvaldibas pārstāvis

Andra Vilne- skolotāja

Lauma Mīlīga- direktore