Skolas padome

 

2020./2021.m.g.

 Skolas padomes sastāvs:

 Padomes priekšsēdētāja: Vaira Lejniece

 1. Anita Censone - 1.klase
 2. Arturs Grikpedis - 2.klase
 3. Elita Muceniece - 3.klase
 4. Uldis Zvirgzdiņš - 4.klase
 5. Evija Vectirāne -  5.klase
 6. Inese Broka - 6.klase
 7. Andra Vilne - 7.klase
 8. Vaira Lejniece - 8.klase
 9. Anita Censone -  9.klase
 10. Jurgita Gruberte - 10.klase
 11. Ina Zvidriņa - 11.klase

Direktore : Lauma Mīlīga
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis: Elīna Vickopa
Vecāku biedrība: Evija Vectirāne
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs - Guntis Libeks